wz
 

 

 

 

 

Späť | Dopredu

Milí přátelé...


...a vy všichni, kteří jste sem dnes vážili cestu, abyste se přišli rozloučit s člověkem Vám milým a ušlechtilým- Bohumilem Černíkem. Veliká část smutečních hostů, přijelo nejen z blízkého okolí, ale i z mnohakilometrové dálky. A jak je možné že mnozí nelitovali čas ani dalekou cestu, aby zemřelému přišli srdcem a modlitbou poděkovat za jeho dobrotu?
Také jsem přijel z daleka, a to proto, abych za mnohé kteří se nemohli s ním přijet rozloučit na tento Prosečský hřbitov, tlumočil poděkování za všechno, co pro nás, kteří bydlíme od České Rybné daleko, mohli vzpomenout a poděkovat. Většinou z Vás znáte ty vzácné aktivity, které on rozmnožoval ve prospěch dobra, jako třeba léčbou bylinkami, které spolu se svojí manželkou Aničkou sbírali, a vždy bezůplatně nemocným pomáhali. Další bohulibou aktivitou kterou zesnulý Bohumil šířil, bylo jeho nadání při psaní jeho knížek,ve kterých seznamoval jeho čtenáře o životě místního chudšího kraje Vysočiny, ale převážně z
jeho pera vycházely tituly knížek, jimiž šířil tak dnes důležité slovo Boží.

Dalším darem zemřelý pan Černík oplýval, že dokázal statečně stát u mikrofonu, který šířil do oblasti východních Čech pravidelně duchovní úvahy a dlouhý čas mnohá čtení z bible.
Právě před 16 roky se dohodli radioamatéři v naši oblasti východních Čech, že založí jakýsi vysílací kroužek –neboli společenství těch kdo mají doma radiostanici vysílačku pod názvem Cíbíčko, a že budeme pravidelně vysílat, a to denně, hlavně s křesťanskou tématikou. Pravidelné vysílání začalo dne 15 prosince 1995, a hlavním moderátorem byl od začátku pan Bohumil Černík, kterého jsme všichni od začátku nazývali: Bohoušek z Rybné.
Vždy po půl roce jsme se scházeli, abychom se poznali nejen z vysílání, ale osobně. Za těch 16 let jsme se setkávali – celkem 24x.

Několikrát se náš kolektiv - vysílání Ranní Sedmičky - setkal v Horní Dobrouči, i v České Třebové. Před 11 lety po setkání, na kterém byla naposledy přítomna jeho manželka Anička, se stalo to obrovské neštěstí, kdy při požáru jeho domku uhořela. Dnes je to právě 11 roků a 14 týdnů, kdy jsme se tu s Aničkou loučili, a za přítomnosti pana arcibiskupa Karla Otčenáška ukládali do hrobu.
Po obnovení vyhořelého domku, se náš Bohoušek rozhodnul, že setkávání našeho kolektivu vysílání pod názvem Ranní Sedmička, že ten byt po požáru přestaví, abychom my, radioamatéři se mohli scházet u něho v prostorách jeho vyhořelého bytu, a také měl přání, aby v budoucnu ty prostory sloužily pro konání Bohoslužeb pro místní věřící, kteří musí dojíždět daleko.
Dnes jsem proto zde, abych za všechny radioamatéry Cíbíčkáře potvrdil, že na nepsaného kapitána našeho vysílání nikdy nezapomeneme, ani při našem dalším vysílání, ani při nahlédnutí do jeho knížek a samozřejmě při vzpomínce na jeho manželku Aničku, a rovněž na člověka plného dobroty, štědrosti a lidskosti, kterou Bůh odměňuje věčnou radostí.

Buď s Bohem milý Bohouši!

Jan Dobrouč


Zádušní Bohoslužba, na které zastupoval Královéhradecké biskupství, a byl u oltáře kromě místního pátera, také Monsignor Josef Socha...

Rozloučení s Bohouškem na hřbitově v Proseči...

Po Bohoslužbě jsme byli cíbíčkáři pozváni na faru v Proseči k malé hostině.
Bohumil Č E R N Í K

Nar. 17.dubna 1924 - 21.prosince 2011

Č e s t   j e h o   p a m á t c e !

 

   

Späť | Obnoviť | Dopredu

by Cezmín Slovakia http://cezmin.wz.cz