wz
 

 

Radostné vánoce 2014

Všichni moji milí - i mé manželky přátelé, vzdálení i blízcí, oznamujeme Vám, že jsme od Vás dostali opět letošní Vánoční blahopřání. Je slušné a hlavně pro nás radostné, Vám za toto blahopřání poděkovat.
Protože Vánoce nám připomínají zrození Lásky pro celý svět, a my znakem této lásky Vám chceme nejen poděkovat, ale jak se to děje už dva tisíce let, také i Vám popřát pro tyto dny oslav narození Lásky, aby spočinula i u Vás, ve Vaši milé rodině, v soukromí a každém kolem Vás, kdo touží být milován a žít v té lásce a radovat se. A proto do těchto vrcholných dnů které vnímá téměř celý svět, ať jsme otevřeni tomu dobru a prožijeme to bez rozdílu všichni s radostí a vděkem za tento neviditelný dar a jeho prožívání ve svém srdci, v okolí i v rodině.
To Vám přeje Jan s Eliškou z Horní Dobrouče.

Přání k vánočním
Svátkům z Horní Dobrouče

Naši milí přátelé!
Za Vaše milé blahopřání, které Jste nám zaslali, a nebo ještě zašlete, Vám moc, já i s manželkou Eliškou děkujeme, a chceme se postavit do fronty těch, kteří Vám v této době posílají Vánoční i Novoroční pozdravy. To radostné co nám přejete Vy, to i my Vám z Horní Dobrouče máme v úmyslu popřát v hojné míře.
Tedy“ Radostné Svátky Vánoční i úspěšný Nový rok“, Vám všem přeje Jan a Eliška z Horní Dobrouče.
Každý z nás už prožil jistě mnohokrát tyto nejkrásnější Svátky Roku. Každý z Vás má ve své paměti podrobnosti prožitků z těchto svátků, prožité pod ozářeným stromečkem, a často bychom o tom mohli dlouho vyprávět a možná že by se dala napsat i nějaká malá knížečka.
Jedno však nás všechny spojuje, a to že to byly a jsou svátky neobvyklé a uchvátí téměř všechny hlavně malé i větší děti. Vždyť Vánoce jsou svátkem a oslavou narození malého dítěte Ježíška, který se však narodil jako největší osobnost dějin lidstva. Kde, kdy, a jak se narodil, to jsme všichni ve svém mládí slyšeli od svých rodičů, a nebo později při vyučování náboženství ve škole. Dnešní svět, hmotařský svět, se dívá na tuto událost zcela jinými brýlemi.
Jako asi mnohý v Vás, jsem prožíval tyto dějinné události biblického času v době našeho mládí a školních let, a to jistě citlivě, protože nám to připomíná jak ten malý Ježíšek prožíval začátek svého života v tehdy nepředstavitelné chudobě, tehdy se svou maminkou Pannou Marií a pěstounem svatým Josefem, v Betlémě.Není člověka který by neznal jak se tenkrát přišli k jesličkám poklonit z daleka tři králové.Z této pokračující biblické události, kterou sepsal Svatý Matouš, mě nejvíce zaujalo to, když musela svatá rodina náhle v noci utéci daleko od domova.Tenkrát chtěl to malé Děťátko zabít tehdejší král země Herodes.Jistě víte proč, aby nepřišel sám o svůj trůn, protože už dávní proroci předpověděli že na svět příjde Král a bude kralovat všem národům.
Tenkrát nejezdily vlaky, nebyly silnice nelétala letadla a tak svatá rodina se vydala na dopravním prostředku, který byl jediný, a to na malém oslátku daleko od Betléma pouští do Egypta, kde měli být do té doby, až zlý vládce Herodes zemře.
Mě už jako školáka zajímajícího se o zeměpis, jak to bylo z Betléma do Egypta daleko, a kolik dní museli cestovat, kdy nebyly silnice jako dnes, a kolik nocí museli v poušti přenocovat. Často jsem v mém mladém věku jezdil prstem po mapě, a představoval si ty útrapy Svaté Rodiny v té nekonečné daleké pouštní krajině, a kam až došli.
Vždy o Vánocích se mě vracela tato událost o útěku z Betléma do Africké pouště, a čím přibývaly moje léta, tím víc jsem nad touto událostí přemýšlel a ve skrytu duše mě dřímal jakýsi nesplnitelný sen, nazval bych to utopií, snad jednou až budu veliký možná že by se mohl tajný sen vyplnit, a to místo v daleké cizině uvidět.
V pozdějším zralém věku 29let, jsem v dobroučském kostele o Vánocích při kázání, se zaposlouchal do slov našeho pana faráře, který na toto téma měl kázání. A opět tu padla slova o útěku svaté rodiny: Panny Marie, svatým Josefem a malým Ježíškem do Egypta.Jak víme jeli na oslátku, to byl jejich dopravní prostředek.V tomto okamžiku u mě byla znovu nastartována ukrytá touha, jednou v životě toto místo v poušti uvidět.
Po odchodu ven z kostela do skutečnosti, jsem si uvědomil, že ta touha, se mě nikdy nemůže uskutečnit, protože všude kolem nás, i ve světě vládlo politické napětí mezi Východním blokem a Západním blokem, tedy mezi Komunizmem a Kapitalizmem, a tento můj tajný sen, navštívit severní Afriku, která byla v bloku kapitalizmu byl jen utopií. Uběhla vánoční doba a v jarním období tehdy roku 1959, jsem jako elektro mechanik u Státního statku Lanškroun, jel nakupovat elektromateriál do Pardubic.Tam cestou od nádraží, jsem spatřil ve výkladní skříni Čedoku nápis, že strana a vláda, pořádá pro své členy první zájezd zaoceánskou lodí pro 380 spolehlivých straníků z celé ČSR, a to do dvou odlišných politických systémů. Tenkrát letecká doprava byla ještě v plénkách.

Cesta měla vézt do Severní Afriky, a současně do Asie, Gruzie a na Krym. Byl to zájezd cílený, pro poznávání rozdílu mezi hrůzným kapitalizmem a opakem, nejlepším systémem komunismu. V tomto letáku byl uveden i Egypt. Svitla mě naděje uvidět vytoužené místo, ale moje přihláška byla odmítnuta, protože jsem nebyl členem tehdy vládnoucí strany. Tenkrát před odplutím lodě náhle onemocněl jeden z určených 380 soudruhů, a loď musela mít přesný počet osob.
Tenkrát za mnou narychlo přijela z Pardubic Státní bezpečnost (STB), nastal půlhodinový výslech, po kterém mě jeden z členů STB podává ruku, a doslova říká: „Soudruhu Špinlere, my vám gratulujeme, jste přijat na cestu do Afriky“. Následovaly příkazy, abych se jako jediný nestraník na lodi choval v kapitalizmu tak, abych reprezentoval naši socialistickou vlast.
Cesta trvala 3 týdny, a stála 3.813 Kč. Na zámořské lodi plulo z celé ČSR vysoce organizovaných 379 soudruhů, a já jediný nestraník z Dobrouče. Z cestování po Africké zemi, po mořích a z Asijské, ruské pevniny jsem sepsal cestopis v knižní podobě. Zůstaly však vzpomínky, a od roku 1959, tedy po 54 letech touha, se s někým z tohoto zájezdu setkat. Protože jsem byl na lodi asi nejmladší, pravděpodobně už asi těžko někdo žije. S někým se setkat, to jsem se svěřil známému televiznímu pořadu: "Pošta pro tebe". Další prožitky z tehdejší cesty, jak se mě splnil můj veliký sen, to uslyšíte při dlouhém rozhovoru s moderátorkou Ester Janečkovou, a jak to dopadlo při hledání někoho z těch dávných 379 soudruhů, společné dobrodružné plavby po mořích, už bylo natočeno. Pravděpodobně asi v druhé polovině ledna by to mělo přijít na Vaše obrazovky. Po Novém roce ale zcela něco jiného, na pokračování, v pořadu Hobby naši doby.

Horní Dobrouč prosinec 2013.
Ještě jednou, alespoň symbolický stisk ruky, s přáním, aby Vás v těchto svátečních dnech nic netrápilo, nebolelo, a v radosti se dožili opět krásného jara plného rozkvetlých pampelišek.a hřejivého sluníčka.
Jan a Eliška Špinlerovi z Horní Dobrouče.

Rok 2012/2013

Kdyby se Ježíš Kristus nenarodil, neznali bychom Vánoční Svátky. Ale On se narodil a přinesl nám obrovský dar lásky. Už za několik dnů 24.prosince v pondělí na Štědrý večer budeme sedět pospolu u tradičního vánočního stromku, poděkujme tomu Dárci pokoje a míru alespoň krátkou vzpomínkou, a to radostnou písní “Narodil se Kristus Pán“.
V některých rodinách nebudou všichni pohromadě, někdo ve službě, nebo i na lůžku v nemocnici, nebo dokonce během roku odešel na věčnost.
Na tyto naše milé si vzpomeňme, a předejme jim také nějaký dáreček ve formě vzpomínek nebo i kratinké modlitbičky. V ten večer ať dominuje všude v rodinách láska, odpusťme našim blízkým i vzdáleným, čím nám kdy ublížili, nešetřeme úsměvem kolem sebe, urovnejme si cestičku ke svým známým, přátelům, sourozencům, či v rodině, tedy odpusťme vše zlé všem, ať pocítíme tu pravou Vánoční Radost.
A za necelý týden potom, vstoupíme do Nového Roku, a ten ať je pro Vás štědrý v rozdávání radosti a zdraví Vaši celé rodině.
To Vám přeje ze srdce všem


Jan a Eliška Špinlerovi
z Horní Dobrouče


Vánoce 2012 a Nový rok 2013

Horní Dobrouč - leden 2012

Každý rok si mnozí přátelé a známí vzájemně přejí Radostné a Veselé Svátky Vánoční. Stejné je to o Velikonocích, a přejeme si vzájemně Veselé Velikonoce,Radost a štěstí. Také i my jsme každým rokem posílali veliké množství gratulací a pozdravů.
Vyjimkou byly letošní Vánoční svátky. Jako u Vás tak i u nás v Dobrouči se hromadily Blahopřání Vánoční i k Novému roku. Každý lístek, každý dopis obsahoval pro tyto Vánoce, Radost štěstí a zdraví.

Ale už v předvánoční době jsme prožívali v našem domku pravý opak. Samozřejmě ta radost má pramenit z té největší události v dějinách, že se nám narodil Ježíš, náš Spasitel a Vykupitel. To je ta duchovní oblast. Prakticky jsme však před Vánocemi začali prožívat mnoho smutku, a velké starosti se zdravím mé manželky Elišky. Před Vánocemi jsme dostaly samé smutné zprávy, které nám sdělovali úmrtí několika známých a příbuzných přátel. Bůh si odvolal náhle nejen starší osoby, ale i v mladém a středním věku. Měl jsem úkol i hovořit nad rakví. Smutek ovlivnil a postihnul i mnohé z naší rodiny. Pohřbů bylo najednou několik. Každý byl pro nás milý člověk.
Eliška pro její nemoc zůstala vždy doma. Delší dobu před Vánocemi byla také léčena v Žamberku. Na Vánoce jsem ji přivezl domů autem. Celé Vánoce prožila nejvíce času na lůžku. Její nemoc je velmi složitá a těžko popsatelná a začala už v její mládí. Mnozí ani netušili že Eliška je nemocná, protože veškeré práce v domácnosti i na zahrádce dělala ráda. Do dnešního dne byla v ošetřování a léčení celkem v 63 zdravotních zařízeních, lékařů a lidových léčitelů. Přes 58 roků, co jsme spolu, tak jsme vydali za léky, za různé léčebné pobyty, ale hlavně za léčení mimo Zdravotnictví a Alternativních metod lidových léčitelů, obrovské množství peněž, a nikdo ji nepomohl. Ty zdravotní problémy byly každým rokem větší.

Na Štědrý večer jsem seděl u jejího lůžka a místo rozzářeného stromku, jsme se dohodli, že svoji mysl pozvedneme výš, a že v modlitbě budeme vzpomínat na jednotlivé naše zemřelé přátele. Tedy žádné dárky, žádné koledy, ale měli jsme v úmyslu poslat těm co zemřeli, to nejcennější - modlitbou jim přiblížit to, co sám Ježíš slíbil těm, kteří jej milují.
Několik dnů před svátky jsem zpracovával filmové dokumenty v Pinacle, abych je pak vypálil a měl pro své přátele, ale selhala mě vypalovačka, navíc tiskárna, a tak jsem byl velmi omezen. Za to jsem mohl být u lůžka manželky více času. Pro toto velké zpoždění se omlouvám.

Pokud se týká mého zdraví, tak se cítím celkem Fit, jenom musím měsíčně se dostavit do nemocnice. Také mě slábne znatelně paměť, ale přehodit přes rameno 50kilový pytel s cementem, to už nedokážu, snad jednou až mě zase bude kolem 20-30let...

Přeji Vám aby u Vás brzy vykvetly pampelišky, a mohli se radovat z té Boží krásné přírody. Tedy ze srdce přejeme Vám vždy dobrou náladu, a ať ji dokážete rozdávat dál kolem sebe. Samozřejmě potřebné zdravé ruce, oči, dobrou paměť, a denně dobrý spánek. To Vám všem, dobrým lidem ze srdce přeje Jan a Eliška Špinlerovi z Horní Dobrouče, a stále se stejným číslem domu a telefonní linky.

Vánoce 2007

Dárky, nákupy, pečení cukroví…. Nepřipadá Vám že slavení Vánoc je rok od roku honosnější a nákladnější? A že je prožíváme ve velkém shonu povrchně? Mnozí jsou až do posledního dne v jednom kole, naříkají co všechno ještě musí nakoupit, udělat nebo sehnat? Je to smutné, že mnozí ani nevědí co je vlastně podstatou Vánoc a překotně běhají od obchodu k obchodu a neznají proč. Snad až v příštích dnech někde uslyší písničku se slovy: „Nám, nám narodil se“ a bu-dou se ptát: „Kdo že se to narodil?“ A my rádi odpovíme. Vánoce jsou narozeniny Něko-ho na kterého čekalo lidstvo mnoho století. Bůh seslal z velké lásky k nám svého syna Ježíše, aby nám ukázal cestu vedoucí do věčné radosti. On se nenarodil proto, abychom se na jeho narozeniny u vánočního stromku přejídali a měli záminku pro hodování a k pití. Naopak, měli bychom jej přivítat radostným srdcem a s láskou, s jakou on přišel na svět, aby nás všechny zachránil pro nebe.

Radujme se, že přišla na svět láska, která je pro každého z nás, proto se radujme a vzájemně se mějme rádi. Je smutné když někdo neví co je podstatou a pramenem Vánočních svátků. Kdyby se ten, kterého oslavujeme nenarodil, nebyly by ani Vánoce. Protože se to splnilo, a narodil se, raduje se celý křesťanský svět. Proto prožívejme tyto dny v radosti a vzájemné lásce mezi sebou, a také plné touhy aby ta láska spočinula i na nás.
My u nás v Horní Dobrouči se sejdeme v místním kostele hned v první den na Boží Hod Vánoční v 10.30 abychom oslavili narození Ježíšovo. Proto přejeme i Vám radostné prožívání vánočních oslav

 

Narození, při kterém bychom si vzájemně vyprošovali jeden z těch nejvzácnějších darů...

Potřebného tělesného i duchovního Zdraví, vzájemnou Lásku a Radost přeje
Jan a Eliška i do Nového Roku 2008

 

Oslavy Vánoc a živý betlém

Je večer poslední neděle adventní. Před několika minutami jsem se vrátil s manželkou z Dolní Dobrouče, kde jako každý rok probíhaly tradiční vánoční oslavy. Přijeli jsme promrzlí, i když ještě nebyly veliké mrazy. Každým rokem přibývá návštěvníků a snad tu byla celá obec Dolní Dobrouč. Mrazivý vzduch mě dělal problémy abych udělal si pár snímků a něco natočil na kameru.

Program samozřejmě probíhal venku, byl bohatší než v loňském a předminulém roce. Místní skauté pomocí velikého množství dobroučské mládeže rozdávali Betlemské světlo. Učinkujících na této oslavě bylo mnoho. Nejmenší dětí maminky ustrojili do kožíšků a přinášeli k jesličkám dary. Také přijeli na koních tři králové, kteří rovněž předávali dary, jak se to dočítáme v bibli.
Dobrouč je velmoc bohatá na mladé hudebníky, a tak rozmanitost hudebních nástrojů i mladých zpěváků vytvořil opravdu pravou vánoční poslechovou pohodu. Jako i v jiných letech jsem si také dovezl domů betlémské světlo, a to ve staré lucerně, kterou jsme používali asi před 65 lety, jako osvětlení ve chlévě - tehdy jsme ještě neměli zavedenou elektriku.

K této dnešní večerní oslavě Vánoc v mém rodišti jsem si vzal ještě jednu lucernu jako náhradní, kdyby náhodou plamen zhasnul. Před chvílí jsem betlémské světlo potřeboval zajistit do zítřejšího dne, kdy plánuji jej roznést po naší obci Horní Dobrouči a to k lidem, kteří se na něj vždy těší, a zítra na Štědný den rozsvítí vánoční stromek a budou si uvědomovat více podstatu těchto svátků. Mám v plánu zítřejší návštěvy uskutečnit k lidem, kteří jsou třeba osamoceni, nebo nemocni, oni jsou rádi, že je někdo navštiví.
Když jsme s manželkou přijeli domů do tepla, chtěl jsem udělat nějaký snímek z průběhu starosti o udržení světla - plamínku do rána, ale fotoaparát byl tak zmrzlý, že jsem musel čekat až zmizí orošení.

Jan z Dobrouče

 

[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]

MENU

KLIKNI na odkaz  Naše Vánoce!

Naše VánoceOdkazy
www stránky Cezmín
Cezmín: http://cezmin.wz.cz
Cezmína http://cezmina.wz.sk
Seniorka http://seniorka.wz.sk
Svadba: http://svadbask.unas.cz
Bylinky:
http://bylinky.czweb.org
Mikinka: http://mikinka.czweb.org
Seniorka: http://seniorka.szm.com
Cintorín: http://cemetery.zaridi.to
Čas Vianoc:
http://vianocesk.wz.cz
Bábiky:
http://svetbabik.czweb.org
Vianoce: http://vianocesk.szm.com
Slovania: http://slovania.czweb.org
Pani Príroda: http://eufrosyne.wz.cz
Cezmín obrázky:
http://cezmin.wz.sk
Jánska noc:
http://cbjanskanoc.wz.cz
Veľká noc:
http://velkanoc.czweb.org
Gloria Polo: http://gloriapolo.czweb.org
Milujem pani P... : http://agika.szm.com
Dieťa a jeho práva http://dieta.czweb.org
Michal Krpelan: http://michalkrpelan.wz.cz
Aishwarya Ray z Indie:
http://aishwarya.wz.cz
Veľkonočné sviatky:
http://velkanoc.czweb.org
Horné Chlebany :
http://hornechlebany.unas.cz
Múdra ako rádio:
http://www.mudraakoradio.euweb.cz
CB Fan rádioklub Slovakia - CBRSK:
http://cbrsk.euweb.cz

Design by Cezmín Slovakia Web.: http://seniorka.szm.com