wz

 

 

[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zde je MENU podstránky SVÁTKŮ

(21.3.2008)

Svátky u nás v Dobrouči?

Velikononoce 2008

Všem Vám přání a trochu povídání

Jako Vánoce, tak i Velikonoce všichni vnímáme čas, na který se těšíme, připravujeme, staráme, nebo i některým přinášejí určitou starost.Když jsme byli dětmi školáky, tak jsme měli radost že několik dní nemusíme do školy, nebo v těch dnech kdy zmlkly zvony, že jsme se seřadili na konci vesnice (u nás v Dolní Dobrouči těsně u hranic Sudet) a místo zvonů jsme procházeli obec a pomocí řechtaček a doma vyrobených klepáčů oznamovali lidem že jsou tři hodiny a večer že je klekání. Nebo naopak, že na venkově kde bylo hospodářství, bylo mnoho práce aby vše potřebné pro chlév a domácí zvířata bylo připraveno, aby byl všude ve dvorku pořádek a svátky proběhly důstojně, o to jsme se museli i my děti přičinit.
Protože se před velikonocemi dodržovala v postních dnech zdrženlivost od všech druhů zábavy, tak dospívající mládež se těšila na První velikonoční pondělí, kdy po těch postních dnech opět se šlo na taneční zábavu. To už byly dny radostné, protože se radovalo ze zmrtvých vstání Ježíše z hrobu - tedy Vzkříšení . V tom středním věku našeho života jsme začali přemýšlet hlouběji jaký význam pro nás mají Velikonoce. Doba kdy nastoupil útlak duchovního života, veliká část se nechala unést hmotnými výhodami a obrátila se tam kde je život snadnější. Zároveň i tímto se svátky vánoční i velikonoční staly pro mnohé atrapou křesťanských svátků a staly se z nich svátky folkloru, konzumu dobrého jídla, a všestranné zábavy.
V dnešní době se jako radostný symbol Velikonoc „ Ježíš na kříži“ moc nelíbí. Dnešní dobu zajímají více tradice, folklor i když i to k tomu patří. Nezapomeňme však na ten hlavní zdroj radosti a to veliké Dílo vykoupení které patří pro všechny lidi světa bez vyjimky.
Každý z nás si přejeme to, co si vzájemně píšeme do vzájemných velikonočních gratulací, to však jsou obrovské dary o které každý z nás musí prosit a umět také i poděkovat. Ten dárce zdraví, ten dárce spokojených dnů a radostných svátků, ten dárce štěstí pro srdce a všeho radostného (mimo výhry milionu) je jen krůček od nás. Naučme se jeho nabízeným slovům naslouchat.

Zničen les - pohled ze stŕechy mého domku, jak vidíte, také poničené...

Dnes v dopoledních hodinách na Veliký pátek zde u nás silně chumelí a je citelná zima. Dívám se z okna do 80 metrů vzdáleného lesa, který byl zničen dne 1. března uragánem Emma. Tam právě přijíždí lesní traktor, aby začal pomalu likvidovat zcela zničený les. Bude to velmi těžká práce, protože obrovské stromy leží cik cak přes sebe. Minulý týden jsem pracoval mnoho hodin na střeše svého domku kde jsem zasklíval 5 skleněných světlíků (vykýřů) které hurykán vyrazil ze střechy a rozbil. Další 3 dny jsem jsem věnoval demontáži CB vysílací anténě, kterou tento orkán zcela zničil. Vysílací antena dosahovala nad hřebenem střechy ještě 17 metrů - teda celkem nad zemí 27 metrů a váhy asi 80 Kg. Ta byla zničena a tak jsem ve výšce 10 metrů na hřebeně asbestové střechy balancoval a trosky sundával. Abych nezničil střechu ještě víc za použítí šesti žebříků a mnoha provazů, pracoval od rána do večera. Druhý den připravoval 2x silnější kotvení a třetí den zvedal konstrukci do oblak. Uragán poničil naši část střechy a ploty u zahrádky .

Také jsem se dal do opravy naší 20 roků staré Škodovky. Pro velikou spotřebu 11 litrů benzinu na 100 Km a oleje 2 a půl litru oleje na 1000 Km byl provoz velmi drahý. To už je v pořadí čtvrtý motor, který do auta jsem namontoval. Každý prodávající mě tvrdil že motor jezdil celkem dobře – ten, který jsem doma včera namontoval jeví se, že by mohl být dobrý.

Tak dělá na střeše i v garáží 78-letý pan Jan, co mu může závidět leckdo mladší...

(Poznámka: Anežka)

První delší cesta s ním bude do Litomyšle, kam povezu manželku na oční oddělení. Tam ji čeká operace šedého zákalu a to již druhého oka. Prozatím po operaci prvního oka stále bojuje s problematikou a komplikací po operaci prvního oka. Manželka která každé jaro se těšila na práci v zahrádce, letos bude muset opustit práce jen na minimum, protože několik měsíců po operaci nesmí pracovat v ohnuté poloze.
Vysílání Ranní Sedmičky probíhá jako obvykle bez přerušení dál. V těchto dnech, kdy hurikán přetrhal kotevní lana a anténa se zhroutila z výšky 27 metrů k zemi, tak vysílání nefungovalo, ačkoliv mě někteří chtěli zapůjčit vysouvací hydraulický stožár.
Už je opět naplánovaný termín setkání Ranní Sedmičky v oblasti Východních Čech a to v místě jako posledně na Českomoravské Vysočině u Bohouše Rybná. To setkání bude už v pořadí 22 a to během 13 leté činnosti a pravděpodobně v poslední dubnovou neděli. O celé činnosti našeho vysílání hovoří WWW stránky, které tam zhotovila paní Anežka od časopisu Jůnošík. Pokud jste zapoměli kde to najdete tak www.rannisedmicka.ic.cz.

Jan Dobrouč
 

Další svátky u nás v Dobrouči?

PAK... teď si přečtěte

myšlenky

yšlenky

šlenky

lenky

enky

nky

ky

y

o duchu svatom

- Duch svatý se nabízí každému!
- S Duchem svatým je božskou mocí ke službě.
- Bez Ducha svatého je křesťanství hřbitovem.
- Bez Ducha svatého je bible jen učenou knihou.
- Boží skutky. Poznáváme zde Petra zcela nově.
- S Duchem svatým je liturgie setkáním s Bohem.
- S Duchem svatým je charita osvobozující pomocí.
- Bez Ducha svatého je charita jen jakousi obsluhou.
- Bez Ducha svatého je autorita lidskou panovačností.
- Duch svatý je nutností pro utváření mého běžného dne
- Věřit, že Bůh ve mně působí, i když zrovna !nic necítím".
- Bez Ducha svatého je církev pouhou organizací a institucí.
- S Duchem svatým je zvěstování posilou na cestě životem.
- Možné překážky, kladené v našich životech Duchu svatému:
- Co mám dělat, abych ho mohl nechat proměňovat svůj život?
- S Duchem svatým svátosti zprostředkovávají Boží moc a sílu.
- Duch Svatý nám byl darován při křtu (a biřmování) X působí ?!
- Odhalovat Boží obdarování a použít je ve službě Bohu a lidem.
- Bez Ducha svatého je liturgie nostalgickým a zajímavým divadlem.
- V modlitbě prosit o seslání Ducha Božího a jeho darů do mého života
- Bez Ducha svatého je zvěstování Božího Slova jen zajímavou informací.
- Rozhodnout se chtít Ducha svatého přijmout do svého života a řídit se jím
- S Duchem svatým je Ježíš živý, ten, kdo může dnes působit v mém životě.
- Nepřipravenost využít Boží obdarování. (Boží slovo, svátosti, modlitba, ....)
- Strach před působením Ducha svatého, spoutanost, zotročení věcmi nebo lidmi.
- Bez Ducha svatého jsou svátosti jen dobrými zvyky, prázdnými rituály, či magií.
- Rozhodující co mě proměňuje, co mi dává sílu, nejsou moje schopnosti ani

zdatnosti, ale to co přichází od Boha.
- Ježíš Kristus je bez

Ducha svatého

zajímavou

historickou

osobou,

ale ve spojení

s Duchem svatým

je osobou ovlivňující můj život.
Pro setkání a žití z moci Ducha

svatého je důležité:
- Obrácení srdce,

odvrácení se

od špatných

hodnot

a obrácení se

k hodnotám

dobrým,

obrácení se

k Ježíši
Je to jakoby

fungující baterie v baterce,

 která nesvítí, ale je jen okrasou,

 ale v temnotě přinášející nejistotu

a ohrožení mi není nic platná...

Ale vždyť vánoční a velikonoční tajemství je uskutečňováno

v našich životech a v tomto světě právě prostřednictvím Božího Ducha
- Poznáváme ho v jeho účincích. Petr, který se dokázal pouze vytahovat,

Krista zapřel, ale tentýž Petr po seslání Ducha svatého nebojácně

vystupuje a hlásá beze strachu veliké - Bez Ducha svatého j

e Ježíš jen zajímavou, ale nevýznamnou historickou osobností
- Svatodušní svátky jsou nějak opomenuty x velikonoce, vánoce.

- S Duchem svatým je společenstvím, organismem, 

přinášejícím osvobození a záchranu od veškerého zla.
- Nedostatečné obrácení - špatné životní zaměření, nechuť

a nepřipravenost k obrácení a naplnění Duchem Božím.
- Egoismus - neustálé kroužení kolem sebe, postoj,

ve kterém neočekáváme od života a od Boha nic nového.
- Povrchnost - Duch svatý se s námi může a chce setkat

v hloubi našeho srdce, ale my tam nejsme přítomni
 

Myšlenky

o Duchu svatom


 

Odkazy na www stránky Cezmín

Cezmín: http://cezmin.wz.cz
Vianoce:
http://vianocesk.ic.cz
Bylinky: http://bylinky.czweb.org
Cezmín:
http://cezmin.czweb.org
Svadba:
http://svadbask.unas.cz
Mikinka:
http://mikinka.czweb.org
Cintorín:
http://cemetery.zaridi.to
Bábiky:
http://svetbabik.czweb.org
Čas Vianoc:
http://vianocesk.wz.cz
Pani Príroda:
http://eufrosyne.wz.cz
Jánska noc:
http://cbjanskanoc.ic.cz
Veľká noc:
http://velkanoc.czweb.org
Gloria Polo:
http://gloriapolo.czweb.org
Veľkonočné sviatky:
http://velkanoc.ic.cz
Michal Krpelan:
http://michalkrpelan.wz.cz
Milujem pani P... :
http://milujempanip.wz.cz
Aishwarya Ray z Indie:
http://aishwarya.wz.cz
Horné Chlebany :
http://hornechlebany.unas.cz
Múdra ako rádio:
http://www.mudraakoradio.euweb.cz
CB Fan rádioklub Slovakia - CBRSK:
http://cbrsk.euweb.cz
Svätojánska noc a iné:
http://www.cbjanskanoc.webovastranka.sk


[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]


Design a webmaster: Anežka Vražbová H.Chlebany Slovensko Web.: http://cezmin.czweb.org

[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]