wz

[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]

AHOJ!

"Ad HOnorem Jezus!"

V preklade: "Na slávu Ježišovu!"

 

 

.


Přísloví a pořekadla

Největší nepřátelé ducha jsou duchaplní pitomci.
Mladí zůstáváme, dokud nám budoucnost připadá zajímavější než minulost. (J.Žáček-Zákony schválnosti)
Dbejte na to, aby vaše sny byly nesplnitelné. Nebo se vám přihodí to nejhorší, co se člověku může stát - vaše sny se splní a vy ztratíte smysl života.
Lepší je často o něčem jen snít, než to doopravdy mít, pak není člověk tak zklamán.
Je-li člověk nespokojen se svým stavem, může jej změnit dvěma způsoby: buď změní podmínky svého života, nebo změní svůj duševní postoj. První není vždy možné, to druhé je možné vždy.
Kotelní Vydří Ne24.8.2003)
Sny jsou v lásce vždy krásnější než i ta nejkrásnější skutečnost. (Lež.Avar.89+121*)
Lidé nejvíc setrvávají v hněvu, když v hloubi duše sami tuší, že nemají pravdu. *)
Práce s ním je příjemná a zanechává trvalé následky.
Úsměv stojí méně než elektrický proud a dává více světla.
Asketa je vždycky nejnebezpečnější typ despoty. Kdo se sám radostně nepodílí na tom, co je lidské, bude se k lidem chovat vždy nelidsky. (Stefan Zweig)
Abys dobře nakoupil, nestačí být první na trhu. (Konžské přísloví)
Slepice ví, kdy svítá, ale nechává na kohoutovi, aby to oznámil. (Ašantské přísloví)
Každá cesta jednou zkříží cestu jinou. (Malgašské přísloví)
Nehoň se za štěstím - stojí za tebou ! (Jorubské přísloví)
Jez, co se líbí tobě, oblékej, co se líbí jiným. (Egyptské přísloví)
Skromnost je základem rozumu.
Úsměv, který vysíláš, se k tobě vrátí.
Většina stínu v našem životě pochází z toho, že si sami stojíme na slunci.
Kdy už se konečně vrátí ti, kteří s poctivostí nejdál došli.
Chceš-li pomoci hladovému, nedávej mu rybu, ale nauč ho ryby lovit.
Svoboda je něco jiného než svévole - je spojena s odpovědností. (Dr.Tomáš Halík)
V odpuštění je jiný rozměr, v něčem možná i naše očista.
Dostaví-li se lítost pozdě, je málo platná.
Teď je mi líto, že odchází, a pak se budu bát, že se vrátí.
Každý si s sebou životem něco neseme a jde o to, kam to doneseme.
Nenávist zármutku nikdy neulehčila.
Můžeš-li si vybrat ze dvou cest, vyber si tu obtížnější.
Okraďte(zabijte) jednoho a jste zloděj(vrah), okraďte(zabijte) tisíce a jste hrdina.
Víra bez pochybností je fundamentalismus. Pochybnost bez víry je zoufalství. Víra a pochybnost jsou sestry - musí jít spolu. Fanatici a skeptici jsou smutní, kdo chodí s Bohem, je veselý. (Dr.Tomáš Halík)
Leckdy musíme sami jít svou cestou, sami růst, sami zrát.
Dokonalosti se dosahuje maličkostmi, ale dokonalost sama není maličkost.
Příroda to tak vymyslela, že každý nakonec nějak dostane, co si zaslouží. (R.Fulghum)
Když chceš ztratit kamaráda, půjč mu peníze.
Pravda je jediná věc, které nikdo nechce věřit. (G.B.Shaw)
Zdraví je dobro, o kterém nevíme, dokud ho neztratíme.
Ryby se chytají na udici, lidé na slova.
Kdo má jednou pověst, že časně vstává, může klidně ležet do devíti.
Co rozum nedává, čas přináší.
Čas ubíhá různě, podle toho s kým. (Shakespeare)
Čas si vymysleli lidé, aby věděli od kdy, do kdy a za co. (Werich)
Minuta je dlouhá podle toho, z které strany záchodových dveří stojíte.
Řeka plyne a plyne, nikdy nepřestává.
Vítr vane a vane, nikdy neustává.
Život ubíhá - nikdy se nevrací.
Trpíš-li kvůli srdci, zaměstnávej mysl, trpíš-li kvůli mysli, zaměstnávej ruce.
Je to v každém z nás: nešťastný je ten, kdo má málo a je s tím nespokojený; šťastný je ten, kdo má málo a je s tím spokojený.
Komu není shůry dáno, v apatyce nekoupí.
Hloupost ještě nikdy nezahynula nudou.
Učinit jednoduché těžko srozumitelným - v tom je genialita hlupáků.
Lepší dnešní vejce než zítřejší slepice.
Lepší 90% něčeho než 100% ničeho.
Ženy mnohem snáze dokážou zakrýt svou nevěru, navíc si své počínání umějí zdůvodnit a netrpí přitom výčitkami svědomí.
Žena neví co chce, ale nepřestane, dokud to nedostane.
Ženy nemají muže rády, dokud mužům nezačnou ubližovat.
Muži si myslí, že za svou práci a starost o rodinu získají od ženy uznání. Opak je pravdou, ženy to považují za samozřejmé.
Hezká žena je nebem pro oči, peklem pro duši a očistcem pro kapsu.
Když se muž naučí číst v ženě jako v knize, je už příliš pozdě na to, aby si založil knihovnu.
Počet žen, které se muži líbí, roste přímo úměrně s jeho věkem.
Za vším hledej ženu.
V manželství je to jako v tanci, vždy jeden vede druhého.
Tchýně a uzené je lepší studené.
Matka s dcerou zetě sperou.
Světu vládnou muži. A mužům jejich manželky.
Zloději žádají peníze nebo život. Ženy od mužů obojí.
Manželství je jako Střední východ - taky není řešení.
Velmi často se stává, že s problémem zůstaneme sami, zato když se dělíme o něco příjemného, tak si každý přiběhne i dvakrát.
Svoboda je, když chci udělat nějaké rozhodnutí a nemusím brát ohled na to, jestli se manželka dobře nebo špatně vyspala.
Láska je krásná věc, ale jak to leze moc do peněz, je lépe zůstat samotný.
Všechny drobnosti, které přehlédneš, když chodíš s holkou, se nezmenší, ale zvětší.
Začátek a konec vztahu je v citech a pocitech. (Teplo domova se rodí ze vzájemné pozornosti, citů a vztahu dvou lidí)
Soucit a peníze spolu nekamarádí.
Člověk může tisíckrát vidět, aniž by věděl.
Smějte se hned, dokud můžete, nečekejte, až budete šťastní, protože byste se nemuseli zasmát vůbec.
Neberte život vážně, stejně z něho živi nevyváznete.
Bohatství moudrému slouží, hloupému vládne.
Poctiví lidé nebývají bohatí, bohatí nebývají poctiví. (staročínský filozof Lao-ć)
Nedostatek peněz mnohým lidem zkazí charakter. Kdo charakter nemá, tomu ho peníze nezkazí.
Po padesátce se místo nových začátků spíš vnucuje součet starých hříchů.
Kromě délky je důležitá i kvalita života: součet věcí, jež nám dělají radost.
Lepší je jíst s chutí špatné věci než s odporem naklíčené proso. (Zdraví máme jen jedno. Cévy se ucpávají nejen cholesterolem, ale zužují se i stresem. Co člověku chutná, je pro něj i zdravé. Nic nestojí za trápení, pak přijde konec, a co z toho?)
Ať si člověk vybere jako zaměstnání jakýkoliv obor, nakonec zjistí, že lidský život je samý kompromis.
Každou svou blbost si musí člověk umět rozumově zdůvodnit.
Měl jste někdy chuť se vším praštit a někam odjet? - To je taková infantilní představa rozšířená hlavně mezi mladými lidmi, kteří neví co se sebou, a mají pocit, že by měli někam jet. Nemá smysl někam ujíždět. Je potřeba vyřešit si všechno v hlavě, protože člověk sám před sebou nikam neuteče.
Abychom byli dobrým otcem, musíme být nejprve dobrým synem.
Je lepší přijít o špatného přítele, než o dobrou knihu.
Člověk se nemůže dopouštět malých lží, když chce lidem říkat velké pravdy.
Každý chce dlouho žít, ale nikdo nechce být starý. Stáří je prozatím jediný způsob, jak se dožít vysokého věku.
Zůstaňme sami sebou, vždyť každý jsme originál, a to je jediná věc, kterou na tomto světě máme.
Někdy se člověk vymlouvá na Boží vůli, aby zakryl nedostatek té vlastní.
Smysl života je něco jako poklad - člověk ho většinou najde, když hledá něco úplně jiného.
Věřit v Boha znamená vidět v zrníčku hořčice třímetrový keř.
Jsme spaseni od hříchu, ne od práce.
Sobectví je nejjistější způsob, jak si v životě co nejvíce našetřit a co nejméně užít.
Být populárním spisovatelem znamená psát o věcech, o kterých jiní ze slušnosti mlčí.
Skřípající kolo se ne vždy dá namazat, nějdy je třeba ho vyměnit.
Věci se kazí proto, aby udělaly místo novým věcem.
Nic tak neuškodí autu, jako když si soused koupí nové.

(Ruská přísloví-m.7.11.87)
Kdo by chtěl zničit přátelství, bral by zemi slunce.
S přítelem žádná cesta není dlouhá. Pravé přátelství je prubíř srdce.
Drž se nové cesty a starého přítele.
Bez důvěry není přátelství, bez přátelství není štěstí.
Jistého přítele poznáš - v nejisté situaci.
Přátelské služby se neúčtují. Kdo činí dobře přátelům, činí dobře sobě.
Pravý přítel se v nesnázích stává bratrem. Přátelství násobí radost a dělí žal.
Falešný přítel je jako kočka: ze předu líže a ze zadu škrábe.
Nikdy nezavírej vrátka ke smíru.
Kdo neumí střádat, musí strádat.
Dobré se rádo zamlčí, zlé rádo rozhlásí.
Kdo neokusil hořké, nezaslouží sladké.
Zlé zlým jmenuj, za dobré dobrým se odmněňuj.
Čisté nebe se nebojí blesku.
Jak mluvíš o jiných, tak slyšíš o sobě.
Kdo povoluje ženě, musí ji hledat po cizích domech.
Je lépe žít v chudobě než v hanbě.
Ovce se nemůže procházet s vlkem.
Co nelze vrátit, raději pusť z mysli.
Kdo chce mnoho znát, nesmí mnoho spát.
--------------
Kdo za dveřmi poslouchá, sám o sobě slýchá.
Buď vnitřně čistý nebo tě očistí jiní. (přísloví ze starověkého Egypta)
Pochval se sám, nedostatky najde druhý.
Žena a koně(=auto,moto,stroje,nářadí) se nepůjčují !!!
Pomoz si sám a Bůh ti pomůže. (Francouzské)
Dokud ti rodiče žijí, neujížděj daleko. (Japonské)
Každý si dovoluje, co je mu dovoleno.
Každý má tolik práva, kolik má moci.
Dávej s rozumem a ber s pamětí.
Kdo nic nemá, přeje si něco, kdo něco má, přeje si všecko.
Nejhorší je, když zloděj okrade zloděje. To nejvíc mrzí.
V jednoduchosti je krása. (O práci - V.Zád. *)
Je to rukama a taky trochu hlavou. (O nedobře udělané práci *)
Za mého mládí se tráva kosila a teď se kouří.
Komu chybí sebedůvěra, je podezřívavý a nikomu nedůvěřuje.
Nejlépe vydělané peníze jsou ty, které neutratíme. (P. Knebl z Tiché)
Že je doma nejlíp, doma nezjistíte.*)
Člověk se musí naučit nejen dávat, ale i brát.*)
Více svobody znamená více nejistoty. Méně svobody znamená více jistoty. Svoboda vyžaduje kus odvahy - musíte vědět, že život je riziko.
Život není zvyk, život je nepřetržité hledání, kladení otázek. Život je otevřená cesta, a dokud nenalezneš konečnou pravdu svého bytí, nezastavuj se!
Jsme všichni jen výsledkem toho, o čem jsme přemýšleli. (Buddha)
Máš-li bohatství, jsi chudák: jak osel, jenž se shýbá pod nákladem, vlečeš své poklady jen kousek cesty a smrt je složí. (Shakespeare-Půjčka za oplátku)
Nehledej velké bohatství, ale takové, jakého můžeš nabýt spravedlivě, užít střídmě, rozdat vesele a opustit ve spokojenosti. (Fr. Bacon)
Buďte střídmí, ničeho si neberte víc, než potřebujete k životu. Ani starostí. (Gabriel Laub)
Lidé se snaží nahromadit majetek a žijí jako chudáci, aby zemřeli bohatí. A co z toho je? Když takový boháč zemře, synové se hned servou o dědictví a znepřátelí se. Viděl jsem i příbuzné, kteří se prali o nebožtíkovu utahanou tuniku. A tak když mám peníze, vydávám je, ale nestrkám je do chřtánu nějakému chamtivci, aby je ukládal ve sklepě do truhly. (Lukiános ze Samosaty - 2.stol.po Kr.)
Bohatství ducha spočívá v tom, že po ničem netoužíš. (Seneca)
Možná by stálo za to vyzkoušet si to, co dělal moudrý starořecký filozof Sokrates. Procházel se po tržišti ne proto, aby horečně nakupoval, ale aby si uvědomil, co všechno k životu nepotřebuje.
-----
Plaveme proti proudu řeky a chceme se dostat k moři. (spis. E. Hudečková *)
Zasej myšlenku, sklidíš čin. Zasej čin, sklidíš zvyk. Zasej zvyk, sklidíš charakter. Zasej charakter, sklidíš osud.*)
Válka je spravedlivá! ..... Ze všech lidí udělá dobytek! A to umí jenom válka a chlast!
(Kořaličko režná, jen hlupák tě nezná ..... dražší nežli vlast, je mi už jen chlast! Teče to do vás jako voda z okapu *)
Upřímné jadrné slovo není zdaleka tak nebezpečné jako sebelepší falešná řeč.*)
My se pořád podle nějakých instrukcí připravujeme na pohromu a na umírání, a ještě jsme se nenaučili ctít život a pořádně žít! Musíme prožít život tak, aby nebyl marný. Naučit se život milovat a radovat se z něj! Navzájem se vnímat a soucítit a druhým hlavně odpouštět. Naše životy mají cenu, až když žijeme pro někoho jiného! *)
Dobré knihy jsou očistné. Mají moc nás činit lepšími a co víc tenhle svět potřebuje. Kolik energie a času věnují lidé svým kariérám, chtějí být dobrými vynálezci, umělci, ekonomy, lékaři, politiky, ... ale málokterý z nich obětuje alespoň špetku toho velikánského snažení, aby se stal dobrým člověkem. *)
-----
Jestli v kuchyni dojde med, pošlem pro vás. (O mazání medu kolem pusy)
-----
Štěstí leží v srdci člověka, i největší žebrák může být šťastný. (J.Š.Baar-K Bohu *)

Máj v přírodě se vrací každý rok, ale máj našeho života se už nikdy nevrátí.*)
Nevěř vše, co v knihách psáno,
ku přírodě přikloň sluch!
V knihách mluví jenom lidé,
v přírodě však mluví Bůh!
(J.Š.Baar-K Bohu )
Bůh lidské duše nebude soudit podle stejné šablony, ale jako vševědoucí naměří odměnu i trest každé duši zvlášť podle poměrů a prostředí, ve kterém člověk žil, podle nadání a sklonů, podle hřiven, které jí svěřil... (J.Š.Baar-K Bohu )
-----
Fyzická moc státu není posledním argumentem, protože nad ní stojí ještě mravní zákon.
Nebudeme-li otřásat sami sebou, bude námi otřásat Bůh (tzn. je třeba oživit individuální svědomí).
Přirozená mravnost jednotlivce se jeví jako průsečík působení čtyř elementárních principů, jež tvoří osobnost a charakter: obezřetnost, spravedlivost, mírnost a statečnost.
Život lidského tvora je tím nejcennějším, co může od přírody dostat, a tak by jej každý měl prožít důstojně, plnohodnotně a tak, aby zanechal svým potomkům o sobě pokud možno co nejčistší obraz a případně i nějakou trvalejší hodnotu. Lidský život je příliš krátký a příliš drahý na to, aby byl prožit nepoctivě, promarněn hašteřením a spory s jinými. Je škoda čas trávit vlastní obhajobou nespravedlivého nařčení, anebo dokonce čelit nekonkrétnímu obvinění. Jako každý jiný člověk i já mám své chyby a prohřešky, ale pouze před svým vlastním svědomím jsem si jistý, že jsem v životě vědomě nikomu neublížil a snažil se vždy poctivě pracovat, žít a pomáhat jiným. (Dr.Jiří Šíma-mongolista)
-----
Někteří lidé dělají ze svých předsudků vůči ostatním normu pro úsudek, a tak předem urážejí každého dřív, než vůbec začnou uvažovat o rozumných důvodech. Teprve potom dají snad ublíženému objektivně a laskavě možnost, aby se hájil. A to je proti každé morálce a každému právu, neboť místo aby dokázali podvod, udělují nevinnému privilegium, aby dokázal svou nevinu. Těmto lidem, kterým se pokřivení stalo téměř druhou přirozeností, jen těžko ukážeme, že je lidštější a pravdivější smýšlet o druhých dobře. Ten, kdo napadne dobré jméno druhého, škodí především sám sobě. (Karmel.kalendář 2003, str.98 *)
Když mluvíš, mluv pravdu, nezkracuj a neupravuj ji. Říkej prostě celou pravdu, ledaže by ti situace ukládala mlčet nebo bys měl možnost se určité otázce čestně vyhnout. (Karmel.kalendář 2003, str.45 *)
-----
Šťastni jsou lidé, jejichž svět končí pahorkem za humny se pnoucím a obzor úžícím: ten malý obzor se může vyplnit spokojeností. Ve velikých obzorech je místo jen pro neklid a neuspokojenost, pro věčnou touhu po něčem, co ještě nemáme nebo jsme neviděli, neokusili, často po něčem, co si ani vlastně nedovedeme představit. (Vladimír Kříž - Neobyčejné cesty, San Francisco 1991)
Všichni lidé, kteří tráví své dny o samotě, jsou moudří a zkušení. Kdo žije sám, musí hodně znát, jinak by nepřežil. Život v osamění člověka přinutí otevřít oči a umět všechno zvážit...
-----
Komunikace mezi lidmi je vázána na jejich ochotu najít schůdná řešení. Jestliže je však v popředí nevole, nechuť hledat kompromis, vzniká patová situace, a to zvláště v případě, že má jedna strana navrch. Může své postavení všelijak zneužívat k vydírání, což je sice odporné, ale ve vztazích to platí. Neexistuje žádná přiměřená obrana, protože citové vydírání je vždy využíváno v nepostižitelných odstínech.
Láska se nezakládá na stejnosti, ale na respektování rozdílnosti druhého, proto musí být muž a žena různí navzájem.
Varium et mutabile semper femina. Náladové a vrtkavé jsou ženy. (Vergilius)
Šťastný je manžel dobré manželky. Počet jeho dnů se zdvojnásobí. Moudrá žena svého muže moc potěší a dá mu celé roky klidného života. Taková žena je největší bohatství. Třebaže je manžel takové ženy chudý, je šťastný. Laskavost počestné ženy muže oblaží a uchová ho tak mladého až do dnů jeho stáří. (Bible)
Mýty a starodávné příběhy jsou dějinami našeho věčného hledání pravdy, smyslu i významu žití. Všichni musíme vyprávět své příběhy a chápat své dějiny. Všichni potřebujeme pochopit smrt a vyrovnat se s ní, a všichni potřebujeme pomoc při svém přechodu od narození k životu a pak ke smrti. (Brigite Riebe - Palác modrých delfínů-Kréta)
Nezáleží na tom, co člověk má, ale jaký je... Vím, kdo jsem a jaký jsem, a na tom záleží mnohem víc
než na tom, co si o mě myslí ostatní. Věřím, že jsem čestný člověk, a to je pro mě důležitější, než jaké mám auto... Dokud člověk ví, kdo je a jaký je, nemá si na co stěžovat.
Časem sám poznáš, že když jsi nahoře, jsi pro stovky lidí ten nejlepší kamarád, ale jakmile spadneš dolů, můžeš být rád, když tě jeden dva z nich pozvou na kafe. Kdybych mohl všechno vrátit zpátky, vybíral bych si své kamarády mnohem pečlivěji. (Frank W.Abagnale - Chyť mě, jestli to dokážeš)
Manus manum lavat. Ruka ruku myje.
Člověku pomáhá víra, že na své pouti životem není osamocen a bez vedení; a přesvědčení, že uskutečňování svých snů je ten nejsprávnější způsob, jak naložit s časem, který je člověku vyměřen.
Mark Twain: Hledáš-li pomocnou ruku, najdeš ji nejspolehlivěji na konci svého ramene.
Snaž se žít skromně, stát se užitečným a zůstat nezávislým! (Dumas)

Webové stránky naší přítelkyně Cezmín
Cezmín: http://cezmin.wz.cz 
Vianoce:
http://vianocesk.ic.cz
Cezmín:
http://cezmin.czweb.org  
Svadba:
http://svadbask.unas.cz  
Cintorín:
http://cemetery.zaridi.to  
Bylinky:
http://bylinky.czweb.org  
Mikinka:
http://mikinka.czweb.org   
Bábiky:
http://svetbabik.czweb.org 
Čas Vianoc:
http://vianocesk.wz.cz  
Pani Príroda:
http://eufrosyne.wz.cz 
Jánska noc:
http://cbjanskanoc.ic.cz 
Veľká noc:
http://velkanoc.czweb.org 
Gloria Polo:
http://gloriapolo.czweb.org  
Veľkonočné sviatky:
http://velkanoc.ic.cz 
Michal Krpelan:
http://michalkrpelan.wz.cz 
Milujem pani P... :
http://milujempanip.wz.cz 
Aishwarya Ray z Indie:
http://aishwarya.wz.cz  
Horné Chlebany :
http://hornechlebany.unas.cz  
Múdra ako rádio:
http://www.mudraakoradio.euweb.cz 
CB Fan rádioklub Slovakia - CBRSK:
http://cbrsk.euweb.cz 
Svätojánska noc a iné:
http://www.cbjanskanoc.webovastranka.sk 
 [ Späť | Obnoviť | Dopredu ]  
 

[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]

Design a webmaster: Anežka Vražbová H.Chlebany Slovensko Web.: http://cezmin.czweb.org