wz
 

.

[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]

S udicí u řeky, při práci doma nebo na zahradě můžeš Bohu prostě opakovat, že Ho MÁŠ RÁD.
Vypravovat sobě samému přitom celý svůj strach, svoje radosti, zklamání a setkání, a tak mluvit s Bohem.
Mít tak Boha stále nablízku jako přítele, kterému se svěřujeme.
TO JE MODLITBA.

B I B L E
Kniha pronásledovaná víc než jiné knihy.
Kniha, pro jejíž učení lidé obětovali i život.
Kniha, která nejen psala o dějinách národů.
Bible je Boží dopis člověku.
Bible není knihou, kterou jednou přečteme a potom odložíme. Život způsobuje, že jí rozumíme stále více. Přes brýle životních zkušeností chápeme její poselství jinak než před léty.
Snad jsi ji před léty odložil.
ZKUS PO NÍ ZNOVU SÁHNOUT.

„Jdi druhému vstříc“:
Ke tvým dveřím vede několik schodů - podej mu ruku, protože v něm a skrze něho přichází k tobě sám Bůh.

(M. Quist)

Modlitba jednoho mladého křesťana
Nejsem Kolumbus, nemohu objevit Ameriku.
Chci však hledat pravdu. Na pravdě chci stavět svůj život. Pravdě chci dát své síly a svůj čas.

Nejsem ani Albert Schweitzer. Nemohu postavit nemocnici v Lambarene. Chci však s láskou hledat člověka, který mne potřebuje.

Nejsem kosmonaut, nevstoupím na planety.
Chci však neustále hledat a uskutečňovat Boží království, které je víc než hvězdy.

VELIKOST NAŠÍ LÁSKY K BLIŽNÍMU JE MĚŘÍTKEM NAŠÍ LÁSKY K BOHU

Pro křesťana neexistuje cizí člověk. Nejbližším je vždy ten, kterého máme právě před sebou a který nejvíc potřebuje naší pomoci. Nerozhoduje, zda je příbuzný či nikoli, zda je nám milý nebo ne, zda po morální stránce je hoden pomoci nebo není.

Láska Ježíše Krista nezná hranic. Kdo Bohu dává, ten získává.

(bl. Benedikta od Kříže (Edita Steinová)

Právě teď, v době prázdnin a dovolených, se může zrodit nový pohled na vlastní život.
Třeba ve světle otázky, jak bych asi jednal, mluvil a dokonce i myslel, kdyby si nevěřící měli udělat představu o církvi na základě toho, že
jsem jediný katolický křesťan, kterého znají?


Jistě dostáváte také pozdravy z prázdnin, z dovolených, z poutí, zájezdů.
Každý je nějak prostředečně také pozorností a pozdravem Božím.
Nezapomínejme děkovat!
Přejeme vám všem o vašich prázdninách trvale „modrou…“!

N e z a p o m e ň !
Také o prázdninách a dovolené máš povinnost k Bohu i ke své nesmrtelné duši!
Prázdniny ani dovolená nejsou k tomu, abychom zanedbávali svoje náboženské povinnosti.
Jsou dobou odpočinku, nikoliv zahálky. Máme se osvěžit, aby náš duch ustavičným shonem neochaboval, nýbrž zůstal schopným přemýšlet o věcech velikých, potřebných k našemu životu nejen pozemskému, ale i věčnému.

S láskou k Bohu roste i láska k bližnímu. Obě přece prýští ze stejného pramene.

(sv.Jan od Kříže)

Kdo jednou poznal Boha, toho povznese k Boží lásce nejen pohled na hvězdné nebe, ale také prostá rostlina nebo jakákoliv nepatrná věc.
Jako oheň, jehož plameny docela přirozeně šlehají vzhůru, tak i lidské srdce, které miluje Boha, nepotřebuje nic k tomu, aby se k němu povzneslo. Je k němu tak silně přitahováno vnitřní silou, že se duše cítí daleko více doma u Boha než v těle. Oči mohou ztratit schopnost vidět světlo, avšak ne Boha.
Kdo miluje, vidí Boha všude. Lásce nemůže zatarasit cestu žádná překážka. Kdo Boha miluje, zná jen Jeho, nalézá ho všude a vidí je Jeho.

(myšlenky sv. Ignáce z Loyoly)

Modlitby na prázdniny

Každé ráno slunko vstává,
probouzí se ptáci.
Pán Bůh všemu život dává,
radost k nové práci.

Přes den síla jeho ruky
jako pevná skála
doprovází holky, kluky,
buď mu za to chvála.

P. Koudelková

Někdo mne vede za ruku,
když bojím se jít tmou.
To je ten, který o mně ví,
který je na mě laskavý,
je stále nade mnou.

Někdo mne vede za ruku,
proto se nechci bát.
To je ten, který o mně ví,
můj dobrý Pán Bůh laskavý,
který mě má tak rád.

L. Rejchrt

Mému Bohu patří zem,
též i nebe se sluncem.
Jemu patří každý z nás,
jeho věčnost čeká nás.

Bohu patřím též i já,
jeho ruka vodívá
mne i každou z jasných hvězd.
Nezabloudím z jeho cest.

Každodenně chléb mi dá,
v každé nouzi pomáhá.
Přízní jeho den co den
každý hřích je odpuštěn.

(A. Pötzsch, přel. M. Heryán)

Učiň mne, Pane, nástrojem svého pokoje,
kde dusí nenávist, ať lásku vnáším,
kde tiskne bezpráví, ať křivdy snáším,
ať mírem spojuji, kde dělí hádky,
ať pravdou přemáhám omyl a zmatky.
Ať vírou postavím hráz pochybnostem,
ať propast zoufalství překlenu mostem,
kde vládne temnota, ať světlo křesám,
se všemi smutnými ať v tobě plesám.
Požehnej, Pane můj, mé snaze přímé:
víc, než být potěšen, chci těšit jiné,
víc, než být pochopen, druhé chci chápat,
víc, než být milován, chci lásku dávat.
Kdo dává, dostává, mnohem víc přijme,
kdo ztrácí, nalézá sebe i jiné,
kdo bližním odpouští, sám milost pozná,
ba ani smrt mu víc nebude hrozná.
Amen.

sv. František z Assisi


Radost a úsměv jsou branky, kterými může do člověka vklouznout mnoho dobrého. Christian Morgenstern
Nikdo z nás není na světě jedině sám pro sebe, je tu také pro všechny jiné.

(sv. Řehoř Naziánský)

 

Zamyšlení na prázdniny

Vira je božské moudrosti blíž než Všechna filosofická, ba dokonce i teologická Děda.
Celá příroda stojí v plamenech lásky, je stvořena láskou, aby u nás rozněcovala lásku. Není jiného důvodu pro existenci všech bytosti; nemají jiný smysl a nemohou poskytnout žádné jiné uspokojení než rozněcovat v nás Boží lásku. Příroda je jako stín Boha u zrcadle a v odlesku jeho krásy. Tiché modré jezero je odleskem Božím. U každém atomu je obraz Trojice. I mé vlastní tělo je stvořeno pro lásku k Bohu. Každá má jednotlivá buňka je chvalozpěvem na Stvořitele a ustavičným vyznáním lásky. (Emeslo Cardmalí)


Vira je božské moudrosti blíž než Všechna filosofická, ba dokonce i teologická Děda. Protože Však chůze ve tmě je obtížná, je každý paprsek světla, který pronikne do naší noci jak posel budoucího jasu, nesmírnou pomocí, abychom z naší cesty nezbloudili.
Sám se sebou měj trpělivost. Pán ji také má.
Vira znamená uchváceni Boha. Toto uchvácení však předpokládá být uchvácen;
nejsme schopni věřit bez milosti Boži.
 


- JEN KDYŽ JSME CHUDÍ, MUŽEM SVĚT NAZÝVAT SVÍM.

Bůh je pánem celého světa a my jako jeho děti také vlastníme bohatství celého světa. Jsme obklopeni nesmírným bohatstvím a potřebujem jen vztáhnout ruku, abychom si vzali ze všeho. Hrst vody, která nám protéká mezi prsty není méně cenná než hrst diamantů. Zlatá rybka v laguně, žabka zelená jak ještěrka, křemen nebo suchý kus dřeva, který plave ve vodě, to všechno jsou poklady i když nemají pevnou cenu na burze. Křesťanská chudoba neznamená mít málo, nýbrž nemít vůbec nic, abychom všechno mohli nazývat svým majetkem.

Mluvíš k nám sluněním stroma, zpěvem ptáků, slovem Písma.
Dej, ať smysl a radost svého života najdeme v hledání Tvé spásy — ať Tě nacházíme v přírodě a její kráse,
v Tvém Slově, v Tvém milosrdenství, v Ježíši Kristu.

 Mnich se neomezuje na zákonné vlastnictví několika málo věcí; patří mu vzduch, slunce, země, nebesa a moře. (Ermslo Carmali)

 

Webové stránky naší přítelkyně Cezmín
Cezmín: http://cezmin.wz.cz 
Vianoce:
http://vianocesk.ic.cz
Cezmín:
http://cezmin.czweb.org  
Svadba:
http://svadbask.unas.cz  
Cintorín:
http://cemetery.zaridi.to  
Bylinky:
http://bylinky.czweb.org  
Mikinka:
http://mikinka.czweb.org   
Bábiky:
http://svetbabik.czweb.org 
Čas Vianoc:
http://vianocesk.wz.cz  
Pani Príroda:
http://eufrosyne.wz.cz 
Jánska noc:
http://cbjanskanoc.ic.cz 
Veľká noc:
http://velkanoc.czweb.org 
Gloria Polo:
http://gloriapolo.czweb.org  
Veľkonočné sviatky:
http://velkanoc.ic.cz 
Michal Krpelan:
http://michalkrpelan.wz.cz 
Milujem pani P... :
http://milujempanip.wz.cz 
Aishwarya Ray z Indie:
http://aishwarya.wz.cz  
Horné Chlebany :
http://hornechlebany.unas.cz  
Múdra ako rádio:
http://www.mudraakoradio.euweb.cz 
CB Fan rádioklub Slovakia - CBRSK:
http://cbrsk.euweb.cz 
Svätojánska noc a iné:
http://www.cbjanskanoc.webovastranka.sk 
 [ Späť | Obnoviť | Dopredu ]  
 

 

Design a webmaster: Anežka Vražbová H.Chlebany Slovensko Web.: http://cezmin.czweb.org