wz

[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]

AHOJ!

"Ad HOnorem Jezus!"

V preklade: "Na slávu Ježišovu!"

 

 

.

Otcovo přání dceři

Přeji ti muže, který umí říci ne.
Muže, který má vlastní názor a není zbabělý.
Muže, který zná hranice,
za nimiž by už prodával svou duši,

Přeji ti muže, který se dovede mýlit - to znamená,
který ti přizná, že se zmýlil.
Dobré manželství se pozná i podle toho,
že jeden před druhým neskrývá svou slabost
a právě k ní se dokáže přiznat.

Přeji ti muže, který všechno nezná a nevychloubá se.
I přiznání "to nevím" je známkou odvahy a svobody.

Přeji ti muže, který není vypočítavý.
Kdo stále jen počítá, nebude nikdy schopen
cokoli opravdově darovat.

Přeji ti muže, kterého dokážeš utěšit.
Muž má vědět předem, že se svými starostmi
může přijít za tebou.

Přeji ti muže, který hledá opravdu tebe,
který bude s tebou skutečně o všem hovořit,
který ví, že ty stojíš za ním.
Muže, který po Bohu nic tak nemiluje, jako tebe.

Touha obdarovat druhého, naplnit jej štěstím... A touha právě totéž přijímat, protože jedině tak je možná veliká radost naplnění a jednoty. Utlumit v sobě přirozenou touhu každého člověka být milován. A milovat cele.
Kéž Ježíš, Josef, Maria
jak světla nebes spanilá
nám v duši zasvítí,
mír nesou v každé podkroví
a světlem lásky Kristovy
všech srdce zanítí!

A Kristus, Pán náš jediný,
ať blaží naše rodiny
svých darů milosti;
je v lásce věrně posílí,
a útěchy jim udílí
v dnech běd a trpkosti.


Pane,
už nepřicházíš v bouři s duněním hromů,
zahalen oblakem kouře.
Docela nenápadně stojíš vedle mne a čekáš,
až budu chvíli zticha,
abys mi mohl pošeptat úžasné tajemství
nejdůležitějších věcí
skrytých před očima v hlubinách lásky
pro všechny lidi.
Svět potřebuje lidi čistého srdce, kteří dovedou
hledat i rozdávat dobrotu, spravedlnost a pokoj.
Můžeš Boha opustit, ale nemůžeš zabránit, aby tě hledal
Můžeš Boha nenávidět, ale nemůžeš zabránit, aby tě měl rád
Můžeš Boha zapírat, proklínat, ale nemůžeš zabránit, aby byl

Být křesťanem neznamená stále jen se modlit a sedět v kostele.
Být křesťanem znamená žít podle Krista.
Ať jsem čímkoliv, ať dělám cokoliv, všude mám ukázat, že ve mně žije Kristus. Každodenní poctivá práce, můj vztah k bližnímu, výchova dětí, život v rodině, vše mám vykonávat podle svého nejlepšího svědomí.
Pane, můj život má být ostatním lidem světlem v současných temnotách a má jim ukázat cestu k Tobě a Tvé pravdě.

Kdyby nebylo Boha, pak život nemá žádný smysl, protože ...
- kde není Boha a žádné náboženství, ztrácí se svědomí
- kde není svědomí, ztratí se pravda
- kde není pravda, nelze hledat ani vinu - proto nemůže být ani pokání
- kde není pravda, vládne lež - ta prostoupí myšlení lidí a rozdělí lidská
srdce zrádnou propastí - a potom opravdu nemá život žádný smysl !!!

PERLY

S nebeským královstvím je to jako s kupcem,
který hledá vzácné perly. (Mt. 13, 45)

Šel jsem si svou cestou - spokojený a jistý a chtěl jsem
takto jít stále, ale tu jsi přišel Ty, připojil ses ke mně
a ukázal mi perlu - krásnou a vzácnou perlu.

Já jsem najednou užasl a znejistěl, jedině čeho jsem byl
schopen, byla otázka: "Mistře, kde mohu získat takovou perlu ?"
Ty jsi se usmál a odpověděl mi: "Pojď za mnou a uvidíš!" Nic víc.
Od té doby jsem na cestě, na cestě za Tebou a za perlou,
na cestě namáhavé, ale radostné.
Chodím a hledám, nalézám a kupuji,
kupuji krásné a vzácné perly, stále krásnější a vzácnější.

Vždy, když chci koupit vzácnější perly, musím ty, které
jsem měl a mám - musím je prodat. - Je to nutné,
abych mohl získat tu nejvzácnější.

Vím, že tu nejvzácnější perlu jednou najdu, že se s ní
setkám, že ji uvidím - uvidím ji tváří v tvář - uvidím Tebe,
vždyť to jsi Ty, můj Pane.
Ty jsi Cesta, Ty jsi Život, Ty jsi Perla.
Ty jsi moje Perla.


 

Webové stránky naší přítelkyně Cezmín
Cezmín: http://cezmin.wz.cz 
Vianoce:
http://vianocesk.szm.com
Cezmín:
http://cezmin.czweb.org  
Svadba:
http://svadbask.unas.cz  
Cintorín:
http://cemetery.zaridi.to  
Bylinky:
http://bylinky.czweb.org  
Mikinka:
http://mikinka.czweb.org   
Bábiky:
http://svetbabik.czweb.org 
Čas Vianoc:
http://vianocesk.wz.cz  
Pani Príroda:
http://eufrosyne.wz.cz 
Jánska noc:
http://cbjanskanoc.ic.cz 
Veľká noc:
http://velkanoc.czweb.org 
Gloria Polo:
http://gloriapolo.czweb.org  
Veľkonočné sviatky:
http://velkanoc.czweb.org 
Michal Krpelan:
http://michalkrpelan.wz.cz 
Milujem pani P... :
http://milujempanip.wz.cz 
Aishwarya Ray z Indie:
http://aishwarya.wz.cz  
Horné Chlebany :
http://hornechlebany.unas.cz  
Múdra ako rádio:
http://www.mudraakoradio.euweb.cz 
CB Fan rádioklub Slovakia - CBRSK:
http://cbrsk.euweb.cz 
Svätojánska noc a iné:
http://www.cbjanskanoc.webovastranka.sk 
 [ Späť | Obnoviť | Dopredu ]  
 

 

 

[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]

Design a webmaster: Anežka Vražbová H.Chlebany Slovensko Web.: http://cezmin.czweb.org