wz

[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]

AHOJ!

"Ad HOnorem Jezus!"

V preklade: "Na slávu Ježišovu!"

ŘÍJEN

 

.

7. října - Panny Marie Ružencové

TVÉ JMÉNO KLÍČ, JENŽ NEBE OTVÍRÁ,
Tvé jméno píseň z hlubin jásotu,
Tvé jméno květná dlaň, jež slzy stírá,
Tvé jméno chléb, jenž sytí samotu.
TVÉ JMÉNO VÍNO, KDYŽ JE BEZ ÚNAVY
sborová fuga sem tam přenáší
přes propast radosti a muk a slávy,
z níž vábí, volá jméno nejdražší.
TYS PŘIKÝVLA A TĚLEM UČINĚNO;
Ty oděla ses v rubáš pěti ran;
Ty vládneš spolu s Ním, ó Ženo,-
Ty, stále Ty, všech souvislostí plán.
KRÁLOVNO POSVÁTNÉHO RŮŽENCE
ORODUJ ZA NÁS!
Třeba se modlit! Všechno ostatní je vcelku jalové.
Třeba se modlit, abychom unesli životní nápory a získali sílu k čekání. Pro člověka, který se modlí, neexistuje těžký smutek a zoufalství.

(Leon Bloy

Nezáleží na tom, kolik toho děláme, nýbrž na tom, kolik lásky, kolik opravdovosti a kolik víry vkládáme do svého jednání. Je lhostejné, co děláme. Co děláte vy, nemohu dělat já, a co dělám já, nemůžete dělat vy. Ale my všichni děláme to, co nám přikázal dělat Bůh.

(Matka Tereza)

Pracovat: To je mnoho
Modlit se: To je víc
Trpět: To je všechno

(kardinál Tomášek)

Práce je namáhavá, ale dává odměnu žní.

(G. Papini)

Růženec je velice účinná modlitba pro ty, kdo používají jako zbraně inteligenci a studium. Protože ta zdánlivá monotónnost rozhovoru dětí s jejich Matkou, když vzýváme naši Paní, boří každý zárodek domýšlivosti a pýchy.
Růženec se nevyslovuje pouze rty tak, že by se mezi zuby mumlaly zdrávasy jeden za druhým. Tak ho šeptají blahoslavené a blahoslavení. – Pro křesťana se mluvená modlitba musí zakořenit v srdci tak, aby se během modlitby růžence mohla mysl ponořit do kontemplace každého z tajemství.

(Josemaría Escrivá – Brázda)

15. Říjen

sv. Terezie z Avily

Říjen - měsíc svatého Růžence

Růženec je velice účinná modlitba pro ty, kdo používají jako zbraně inteligenci a studium. Protože ta zdánlivá monotónnost rozhovoru dětí s jejich Matkou, když vzýváme naši Paní, boří každý zárodek domýšlivosti a pýchy.
Stále odkládáš růženec na potom, a nakonec jej vynecháš kvůli ospalosti.
Jestliže nemáš jinou volnou chvíli, recituj jej, když jdeš po ulici, aniž by si toho někdo všiml. Kromě toho ti pomůže uvědomit si přítomnost Boží.

(J. Escrivá, Brázda)

15. října
Modlitba ticha je malá jiskra z plamene pravé lásky k Bohu. Tu jiskru v duši zažehne Bůh a chce, aby duše stále víc poznávala, jak je tato láska drahocenná. Tato jiskra, můžem ji také nazvat klidem nebo usebráním, pochází od Boha… Nezakopávejte, prosím, vaši hřivnu, kterou vám dal Bůh k užitku vašich bližních. V době klidu se má duše chovat mírně a nepůsobit hluk. Tím hlukem míním… křečovité děkování Bohu a křečovité hledání hříchů… Celá práce s rozumem se podobá polenům, které jiskru zhášejí.

(sv. Terezie z Avily)

Nic nechybí tomu, kdo má Boha

(sv. Terezie z Avily)

Ústa jsou houslovou hrou chval,
už můžeš umřít, Simeone,
už není nic čeho bys nedočkal
zalitý světlem v Božím domě.

Ústa jsou pochvou meče slov,
zasáhnou srdce uprostřed,
Maria, tušíš Evo Ev?
Znamení odporu bude tvůj Syn!
Co všechno bude vytrpět…
Tasí meč žalu cherubín.
Potmě zrá zrní utrpení
než pomelou je na mouku,
aby byl chleba každodenní
pro hlad všech příštích potomků.
J. J..: Obětování (z cyklu Maria sedmi mečů)
Měli bychom méně sil vynakládat na potírání zla, zato však víc na podporování dobra.
Jan píše ve svém evangeliu: Bůh je láska. Co tím chtěl povědět je toto: ještě než byla stvoření, je Bůh již láska.
Zvláštní tajemství toho, co Bůh je – a překračuje to všechno naše chápání – není pouhé Bytí, čiré vědomí. Je to láska.

(A. M. Besnard)

Pokrytci!… tento lid mne ctí ústy, ale srdce jejich je daleko…
Pokrytče, odstraň nejdříve z vlastního oka trám, a potom uvidíš jak odstranit třísku z oka svému bratrovi. Mt 15,7.7,5

Webové stránky naší přítelkyně Cezmín
Cezmín: http://cezmin.wz.cz 
Vianoce:
http://vianocesk.szm.com
Cezmín:
http://cezmin.czweb.org  
Svadba:
http://svadbask.unas.cz  
Cintorín:
http://cemetery.zaridi.to  
Bylinky:
http://bylinky.czweb.org  
Mikinka:
http://mikinka.czweb.org   
Bábiky:
http://svetbabik.czweb.org 
Čas Vianoc:
http://vianocesk.wz.cz  
Pani Príroda:
http://eufrosyne.wz.cz 
Jánska noc:
http://cbjanskanoc.ic.cz 
Veľká noc:
http://velkanoc.czweb.org 
Gloria Polo:
http://gloriapolo.czweb.org  
Veľkonočné sviatky:
http://velkanoc.czweb.org 
Michal Krpelan:
http://michalkrpelan.wz.cz 
Milujem pani P... :
http://milujempanip.wz.cz 
Aishwarya Ray z Indie:
http://aishwarya.wz.cz  
Horné Chlebany :
http://hornechlebany.unas.cz  
Múdra ako rádio:
http://www.mudraakoradio.euweb.cz 
CB Fan rádioklub Slovakia - CBRSK:
http://cbrsk.euweb.cz 
Svätojánska noc a iné:
http://www.cbjanskanoc.webovastranka.sk 
 [ Späť | Obnoviť | Dopredu ]  
 

 

[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]

Design a webmaster: Anežka Vražbová H.Chlebany Slovensko Web.: http://cezmin.czweb.org