wz

 

 

 

 

 

 

  Včerejší neděle 21.března byla významným dnem, pro všechny obyvatele Dolní Dobrouče.Po nedělní Bohoslužbě v místním kostele, kterou sloužil Páter Ján Kubis a hostující Mons. Tomáš Holub, se u farní budovy sešlo mnoho obyvatel, aby se stali svědky veliké události .Po zaznění fanfár místní dechovky a zpěvu dětského sboru, byla slavnostním poklepem základního kamene symbolicky zahájena stavba Multifunkčního Centra aktivního života Dolní Dobrouč. Stavba, jejíž investorem je Římskokatolická farnost, je dotována z evropských fondů prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. Poklepu kamene se zúčastnila řada významných hostů - a dále delegace partnerské farnosti Marco di Rovereto z Itálie.Ti sebou přivezli jako dar kámen, věnovaný této stavbě. Dílo, které bude realizovat společnost Chládek a Tintěra Pardubice a.s., bude dokončeno v polovině příštího roku a bude sloužit celé obci a jeho obyvatelům.

Na slavnostním poklepu základního kamene, který pro tuto stavbu požehnal v loňském roce sám Papež Benedikt šestnáctý, byli přítomni na improvizovaném podiu tito hosté:

 z Itálie pan Dario Perottoni - zástupce partnerské farnosti z Marco di Rovereto

Mons. ThLic. Tomáš Holub, Th.D., Královéhradecké biskupství

Ing.Roman Línek - náměstek hejtmana Pardubického kraje

Ing. Petr Šilar - radní Pardubického kraje zodpovědný za neziskový sektor a kandidát do Senátu,

Petr Fiala, člen zastupitelstva Pardubického kraje

starosta města Letohrad

 Ing.Petr Kolář, starosta obce Dolní Dobrouč

Pavel Šisler, místostarosta Dolní Dobrouč

Ing. Petr Pejcha, generální ředitel a předseda představenstva Chládek a Tintěra Pardubice a.s.

Ing. Petr Vašek, stavbyvedoucí.

Největší starost o tuto stavbu pro nynější i budoucí generace, leží na místním občanu

Ing.Vlastimilu Mlynářovi,

který má velikou podporu od všech občanů a celé farnosti. Je to pro něj velmi těžký úkol, ale věříme že se mu nastartované dílo  s Boží i lidskou pomocí podaří.

Jan Špinler Horní Dobrouč


              .

Odkazy

Cezmín: http://cezmin.wz.cz/
Svet Bábik:
http://svetbabik.czweb.org
Milujem pani P... :
http://milujempanip.wz.cz
Horné Chlebany :
http://hornechlebany.unas.cz 
Múdra ako rádio:
http://www.mudraakoradio.euweb.cz
CB Fan rádioklub Slovakia - CBRSK:
http://cbrsk.euweb.cz
Michal Krpelan:
http://michalkrpelan.wz.cz
Aishwarya Ray:
http://aishwarya.wz.cz 
Gloria Polo:
http://gloriapolo.czweb.org 
Jánska noc:
http://cbjanskanoc.ic.cz
Cemetery:
http://cemetery.zaridi.to 
Mikinka:
http://mikinka.czweb.org 
Bylinky:
http://bylinky.czweb.org 
Cezmín:
http://cezmin.czweb.org 
Svadba:
http://svadbask.unas.cz 
Veľká noc:
http://velkanoc.ic.cz
Vianoce:
http://vianocesk.wz.cz 
Príroda:
http://eufrosyne.wz.cz
Vianoce:
http://vianocesk.ic.cz 

Cezmín