wz

 

 

 

 

 

[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]

Lidová malířka a básnířka

Paní Irenka Schwarzová

Něco málo z její života a tvorby

Narodila se 8. června 1932 v Žeroticích v rodině, kde už žilo 5 sourozenců, ale později 2 malé děti zemřeli.

Dále pokračuje ve svém vyprávění:

"Otec byl krejčí, a tenkrát se žilo velmi skromně. To si dneska mládež vůbec nedovede představit. Ale lidé měli k sobě mnohem blíž než v dnešní době. Sousedé se scházeli na návsi, kde se zpívalo, v zimě se dralo peří, u kterého se také zpívalo. Mám krásné vzpomínky na to, když jako čtyřletá holčička už s maminkou jsem chodila do kostela. Maminka byla velice hluboce věřící a říkala mě: -“Bůh tě stále vidí a On ví dokonce co si myslíš“. To bylo pro mě úžasné připomenutí, že mám anděla strážce, a já jsem si s ním povídala.

Jako dítě jsem bývala dost často nemocná. Měla jsem hnisavé angíny a v 17 letech dostala kloubové revma. Postihlo mě to nějak srdce a mezi 18 a 19 rokem jsem nemohla vůbec chodit. Zhubla jsem na 47 kilo. Můj otec chtěl abych byla švadlenou, ale to mě vůbec nebavilo. Bůh do toho však zasáhnul a já jsem se z toho trošku dostala. Později jsem si sedla ke stolu a začala trochu malovat. Tenkrát také lékaři určili, že bych měla dostávat důchod a také jsem jej dostala na jeden rok. Pak mě byl důchod odebrán s tím, že by mě mohli moji bratři podporovat."
Dále o svém životě paní Irena vypravuje, že jedna její kamarádka ji navrhla, když nemůže pracovat, ale má vlohy k malování, ať se zaměří na tuto činnost. Asi ve 22 letech začala malovat šátky a hrníčky. Svoji práci prodávala velmi lacino, ale její výrobky prodávali prodejci víc jak třikrát dráže. O její práci byl veliký zájem, ale ona pro svoje zdravotní problémy nemohla pracovat denně víc než dvě nebo tři hodiny. Začala kreslit kopie obrazů nejraději malovala tváře lidí. Také ráda kreslila náměty z venkovského prostředí, kde ona žila.

Ve 40 létech začala psát i básničky. Ona se vyznává z toho že tento dar má od Boha, a že těch básní za ta léta napsala jak uvádí asi 5 kilogramů. V těchto létech ji už tato činnost opouští. Děkuje Bohu, že může žít v tomto věku sama doma, ale když ji trápí bolesti a nenechají paní malířku Irenu spát, tak si vzpomene na hezké chvíle, které v životě prožívala s dobrými přáteli, které ji Bůh poslal do její cesty životem. Přitom cituje slova bible: „Přítele věrného kdo nalezne, nad zlato má cenu“, a to je svatá pravda, dodává paní Irena. Ale nyní ve stáří poznává, že všechno zlé bylo pro něco dobré. Kdyby se ji splnila všechna přání z mládí které ona měla, to by prý byla pyšná jako páv. A dále dodává, že ve stáří se můžeme dívat na svět vesele, vždyť budeme po smrti jako v nebi andělé, a to je důvod k radosti.
O svém dospívání - kdy už byla na vdávání a trochu zdravější, prozrazuje, že "...ten který se mě líbil, ten o ně nestál, a kdo si na mě myslel, zase já měla své výhrady..."  Přesto se jednou do jednoho mládence zamilovala, byl věřící a také malířem, ale prý viděl stále jenom svoje umění. Následovalo další kamarádství. Po smrti rodičů zůstala sama, ale ve věku 45 let se stala nevěstou a po devíti letech manželství, ve kterém prožila neobvyklý románek včetně velkého utrpení, a po náhlém úmrtí svého manžela zůstala do dnešní doby sama.

S lidovou malířkou a básnířkou Irenou Schwarcovou rozmlouval a zaznamenal Jan Dobrouč.


Z  její tvorby

Běda světu pro pohoršení!

Vy všichni,
kteří na pornografických časopisech
svůj podíl máte
a tím mravní zkázu
do duší rozséváte,
zdalipak také
trochu Bibli znáte?

Tak usedněte
a na chvíli se ztište!
Co Ježíš Kristus říká,
slyšte:
„Kdo odváží se
jedno z dětí pohoršit,
tomu by bylo lépe,
kámen na krk dát
a v moři jej utopit!

Běda světu pro pohoršení!

Myslíš, že můžeš se špíny dotýkat
a neumazat si ruce?
Jak lehko zašpiní se
myšlenky a srdce!
Myslíš, že s ďáblem a neřestí
je možno si hrát,
čisté srdce mít
a při tom pornografii číst a kupovat?
Dvěma pánům nelze sloužit!
To jistě dobře víš!
Tak kterým pohrdneš
a kterého se přidržíš?
Když do duše se špína zažere,
těžko se potom vypere.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Chlapci a děvčata!

Jen jednou
svoje mládí prožíváte,
ať krásné
vzpomínky na ně máte!
Nedejte se
svůdci duší oklamat!
Přestaňte svoji lásku prodávat!
Větu básníka
Lermontova si k srdci vem.
„Jak krušné asi stáří
chodí k těm,
kdo lásku rozměnili
v tisíc lásek
a jako pěťák
dávají ji všem!"
 

Ježíš řekl:

"Odpouštějí se Ti hřichy! Víra Tvá Tě Spasila."

Všem prostitutkám!

Sestry v Kristu,
které dálnice obcházíte
a svoje tělo
mužům nabízíte!

Nazýváte to
svojí živnosti, -
Zdalipak srdce Vaše cítí
trochu radosti?

Nebo si štěstí
Jenom namlouváte
a svoje svědomí
tak uspáváte?

Tak jako Vy,
žila I žena Maří Magdalena.
Jednou však nastala
v Jejím srdci změna.

Když o Ježíši
uslyšela, přišla
a klesla před Nim
na kolena.

Nad svými hříchy
upřímně plakala
a tak odpuštěni
a pokoj od Něj dostala.

Pyšní a ctnostní farizeové
pohoršovali se nad Její smělosti.
Ale Ježíš pokáral Je
a ženu propustil v milosti.

Až pocítíš v srdci
prázdnotu a žal,
neváhej K Ježíši Kristu přijď
Nezapomeň,
že Magdaleně pokoj a štěstí dali

Modli se za Tebe Irena Sch.

Ranní píseň pro Ježíše

Ježíši, Tys má Síla, Láska i Naděje,
v Tobě má duše smutná vždycky okřeje.
Ježíši, Tys má touha a Radost jediná:
na Tebe moje srdce celý den vzpomíná.

Na Tvoje dobré skutky, na Tvoji lásku ke všem
Ježíši Kriste milý, posvěť můj každý den.
Ať se mi všechno daří, ať v domě je klid a mír,
k tomu mne, Chlebe živý, v Svátosti vroucně sil.

Ty víš co potřebujem, Ty naše prosby znáš,
Ty ze svých štědrých dlaní, všechno nám, Bože, dáš.
Se mnou tu píseň ranní Maria zazpívej,
a se svým Božským Synem, nám požehnání dej.

Telegram

U domků jabloň stařičká,
ve světnici matička
vzpomíná na svoje děti.
Vidí všechny jako dnes
smíchu tu bylo, samý ples.
Ale děti, jak broučci do světa letí.
Sil už mi rychle ubývá
snad mnoho měsíců nezbývá.
Napíšu dnes všem psaní.
Přijďte děti i přátelé! Chci Vás tu mít
Zase se s vámi jednou potěšit.
Nedočkám se snad jara ani.
Pak čeká psaní ze všech stran.
Zima už je tu a hejna vran,
sedí až na zahrádce.
Konečně listonoš psaní nese.
Máma se radostí až třese
A čte.
Mámo, co Vás to napadlo, prosím Vás?
Vždyť my nemáme vůbec žádný čas!
Ani volno nedostáném z práce.
Opravdu, nezlobte se! Nejde to.
Nechtě to, mámo, až na léto.
Potom přijedem snad...
Pak náhle je tu telegram!
Maminka mrtvá.
Ze všech stran
sjíždí se hosté, jak hejno vran.
Všichni mají čas.
Maminka tu v rakvi leží.
Pláč zdržujeme stěží.
Tolik věcí mrzí nás ...
Kdo mámu ještě živou máš,
ať každý rád k ní pospícháš!
Snad odejde Ti brzy.
 

Texty a obrázky jsou z knih pana Bohouše Rybná

Texty a obrázky jsou z knih pana Bohouše Rybná

 


 

Odkazy na www stránky Cezmín

Cezmín: http://cezmin.wz.cz
Vianoce:
http://vianocesk.ic.cz
Bylinky: http://bylinky.czweb.org
Cezmín:
http://cezmin.czweb.org
Svadba:
http://svadbask.unas.cz
Mikinka:
http://mikinka.czweb.org
Cintorín:
http://cemetery.zaridi.to
Bábiky:
http://svetbabik.czweb.org
Čas Vianoc:
http://vianocesk.wz.cz
Pani Príroda:
http://eufrosyne.wz.cz
Jánska noc:
http://cbjanskanoc.ic.cz
Veľká noc:
http://velkanoc.czweb.org
Gloria Polo:
http://gloriapolo.czweb.org
Veľkonočné sviatky:
http://velkanoc.ic.cz
Michal Krpelan:
http://michalkrpelan.wz.cz
Milujem pani P... :
http://milujempanip.wz.cz
Aishwarya Ray z Indie:
http://aishwarya.wz.cz
Horné Chlebany :
http://hornechlebany.unas.cz
Múdra ako rádio:
http://www.mudraakoradio.euweb.cz
CB Fan rádioklub Slovakia - CBRSK:
http://cbrsk.euweb.cz
Svätojánska noc a iné:
http://www.cbjanskanoc.webovastranka.sk

[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]

Design a webmaster: Anežka Vražbová H.Chlebany Slovensko Web.: http://cezmin.czweb.org