wz

 

 

 

[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]

AHOJ!

"Ad HOnorem Jezus!"

V preklade: "Na slávu Ježišovu!"

Na stránce čtěte

Co skutečně potřebujeme?
Co znamená milovat Boha?
Rozhovor s Bohem
Úvahy o životě
Hledáte Boha?
Postní doba
Habemus papam!
Věřit nepřestaň
Proto se raduj a žij,
Miluj své rodiče, dokud žijí
ŠKOLNÍ ROK
 

Co skutečně potřebujeme ?

Naše potřeby se dělí na fyzické, duševní a duchovní. Co ve skutečnosti potřebujeme? Voda, vzduch, teplo, potrava, oblek, přístřeší - to jsou základní věci, které uspokojí naši fyzickou potřebu. Většině lidí to však nestačí a utrácejí svůj drahocenný čas honbou za nesmyslným hromaděním dalších věcí, často zbytečných. Vůbec se neumíme vžít do situace afričana, který je rád, když sní hrst rýže, nebo se tak dobře neumíme vžít do Inda, který je rád, když sežene kus látky na omotání hlavy.
Pocit osamělosti a nezájem o nás, to je problém duševních potřeb. Tuto potřebu odstraní přijímání a rozdávání lásky. ----- Naši duchovní potřebu vyřeší poznání Boha.
Tím, že se soustřeďujeme jen na své "potřeby", stáváme se egoisty - myslíme jen sami na sebe. Pokušení neuspokojených přání vede k sobeckosti. Co mi však pomůže nový automobil, když se mi rozpadá rodina? Na co je mi úspěch a kariéra v práci, když jsem si nevytvořil pouto lásky se svými nejbližšími? Co mi pomůžou zázraky techniky a elektroniky, když mi nedají odpověď na otázku: Co jsem? Odkud jdu? Kam jdu? Co je po smrti?
Nějak se v dnešní době nehodí mluvit o tom, že je pro nás lépe, když nežijeme ve velkém blahobytu. Nám křesťanům to říká sám Ježíš, ale pro nás je to tak těžké přijmout, tak neradi to slyšíme!
Snad každý z nás si přeje třeba ani ne tak pro sebe, ale pro své děti to nejlepší a nároky stále stoupají a hranice žádné nejsou. Byli bychom však opravdu šťastní, kdybychom mohli sobě, rodině a dětem opatřit všechno, co může dnešní technika a civilizace člověku dát? Všechno, co jim dáme, berou často jako samozřemost a i když to mají, stojí tu s otázkou a očekáváním, co jim ještě dáme, nebo co jim život dá. Neví však, proč tu vlastně jsou a nač vůbec život je. Je to důkaz, jak je mládež zkažená? Určitě ne. Je to spíše naše vina, že jsme jim nepředali ty správné "živé" hodnoty a místo nich jsme je zahrnuli "mrtvou" technikou. Je to pro nás upozornění, že člověka nemůže uspokojit něco, ale jen někdo!
Dřív byli lidé více duchovně soustředěni a zaposloucháni do toho, co k nim mluvil Bůh. My už na něco takového nemáme kdy. Jsme zahleděni a zaposloucháni do svých každodenních povinností a potřeb. Vidíme především svou normu práce, kterou musíme zvládnout , a doma děti, kterým chceme koupit to nejlepší. I v tomto případě má všechno svou míru a své hranice.
Jeden příběh k zamyšlení: - Jedna moje známá bydlela s manželem a se čtyřmi dětmi v nájemním bytě. Nebyl zrovna moc velký, takže se tam dost tísnili. Proto šetřili a těšili se, že si postaví pěkný dům, aby měli dost místa. To vše se jim podařilo uskutečnit. Za nějaký rok jsme se znovu potkali a na otázku, jak se vede, známá jen smutně odpověděla, že co se tenkrát odstěhovali do nového domu, skončilo její štěstí. "Jak bývalo u nás živo a veselo." Najednou měl každý svůj pokoj, své soukromí, svou televizi, své pohodlí a já si doma připadám jako služka, která jenom uvaří, vypere, vyžehlí, zašije a jinak mě už nikdo nepotřebuje, jsem sama. Navíc vidím, jak to všem vyhovuje a mám obavy, že to tak zůstane. Kluci nemají ani zájem pomýšlet na ženění. Nic jim nechybí, naučili se sobectví.
Tím nechci říci, že by jim bylo lépe ve stísněných podmínkách, ale je asi těžší v blahobytu vychovávat děti. A proto bychom neměli závidět bohatším , oni mají určitě také své problémy! Radujme se ze života, v jakém se právě nacházíme!

Rozhovor s Bohem

"Pojď dál," řekl Bůh. "Tak ty bys se mnou chtěl udělat interview?"
"Jestli máš čas," řekl jsem.
Bůh se usmál a odpověděl: "Můj čas je věčnost, a proto je ho dost na všechno. A co se mě vlastně chceš zeptat?"
"Co tě na lidech nejvíce překvapuje?"
Bůh odpověděl:
"-To, že je nudí být dětmi, a tak pospíchají, aby dospěli, a když jsou dospělí, zase touží být dětmi.
-Překvapuje mě, že ztrácejí zdraví, aby si vydělali peníze, a pak utrácejí peníze za to, aby dali do pořádku své zdraví.
-Překvapuje mě, že se natolik strachují o budoucnost, že zapomínají na přítomnost, a tak vlastně nežijí ani pro přítomnost ani pro budoucnost.
-Překvapuje mě, že žijí, jakoby neměli nikdy umřít, a že umírají, jako kdyby nikdy nežili......."
Bůh mě vzal za ruce a chvíli jsme mlčeli.
Pak jsem se zeptal: "Co bys chtěl jako rodič naučit své děti?"
Bůh se usmál a odpověděl:
"-Chci, aby poznali, že nemohou nikoho donutit, aby je miloval. Mohou jen dovolit, aby je druzí milovali.
-Chci, aby poznali, že nejcennější není to, co v životě mají, ale koho mají.
-Chci, aby poznali, že není dobré porovnávat se s druhými, každý sám bude souzen sám za sebe, ne v nějaké skupině lidí.
-Chci, aby poznali, že bohatý není ten, kdo má nejvíc, ale ten, kdo potřebuje nejméně.
-Chci, aby poznali, že trvá jen pár vteřin způsobit lidem, které milujeme, hluboká zranění, ale trvá mnoho let, než se taková zranění uzdraví.
-Chci, aby se naučili odpouštět, odpouštět skutkem.
-Chci, aby věděli, že jsou lidé, kteří je velmi milují, ale kteří nevědí, jak své city vyjádřit"

Nekonečně důležitější je, co jsi, než to, co máš. Člověče, ty jsi přece víc, než tvoje peníze. Tvá cena se nedá ani zlatem vyvážit. To nejvzácnější si nikdy za peníze nekoupíš: dobrotu, náklonnost, teplo, blaženost, vlídný domov, soucit, uznání, přátelství.
Bože naší krásné země - Bože svobody, ticha, lásky a radosti - dobrý Bože, zas mohu prožívat krásné prázdniny. Děkuji Ti.
Tři věci bys měl obdivovat: přírodu, děti, staré lidi.
Tři věci se snaž posilovat: svou odvahu, laskavost, vlídnost.
Opsáno v kostele sv.Václava v Břeclavi Ne 14.7.2002

Úvahy o životě

Všichni se z něčeho radujeme, všechny nás občas něco zarmoutí. Ale radost i smutek mají tisíce podob, jako má louka tisíce barev a vůní...
To je život !
To je řeka, která se nezastaví a pořád se žene dopředu. Radost přejde, ale také přejde žal. A žijeme stále dál...
Kdyby se řeka zastavila, nebyla by řekou. Kdyby se život zastavil i v té nejkrásnější chvíli, stal by se mrtvou tůní.
Mějme rádi život, lidi, mějme rádi svět! Buďme všichni básníky života...


Odkrývat a odhalovat stránky lidského soukromna - toť velice křehká bylina. Natož v nich listovat...
PROTOŽE:
Každý z nás něco má, co občas tlačívá, co mu dělá na tvář vrásky.
Každý z nás starost má, v sobě ji ukrývá: pro peníze, nebo z lásky...
AVŠAK: Každý z nás radost má, smíchem ji překrývá - to je výhra žití sázky.
(Jan Werich) (Zdroj: V Okresní pedagogicko-psychologické poradně, Špitálka 10, Brno )

Co znamená milovat Boha?

Bůh je láska a kdo zůstává v lásce, ten zůstává v Bohu a Bůh v něm.
Stačí snad jen sentimentální cit, být trochu zamilovaný do Boha, občas říci několik sladkých slov nebo pár "procítěných" náboženských frází?
My lidé máme vždy jen lásku křehkou a částečnou. Avšak Bůh je láska - v tomto slově je nejlépe vyjádřeno Boží bytí. On existuje z lásky - tak jako my existujeme z těla a duše. Bůh však není žádný abstraktní pojem, pouhá představa lásky. On je slunce, kdežto všechna lidská láska je jen odlesk, zrcadlení jeho skutečnosti. Ale velikostí opravdové lásky je, že tato láska má podíl na věčné lásce Boží, že je to kousíček Boha. Tuší-li někdo, že Bůh existuje, pak jej musí milovat.
Ve světě je také lhostejnost nebo dokonce i nenávist vůči Bohu. Jsou lidé, kteří berou jméno Boží do úst a současně dělají bezpráví. Mnozí dělají kompromisy mezi Bohem a světem, mezi mamonem a láskou k Bohu. Takoví lidé však svými činy Boha popírají. Nikdo přece nemůže říci: Nenávidím slunce! Každý miluje slunce, neboť z něho žijeme. Ono je naše světlo, teplo i život. Ještě více pro nás znamená Bůh! On je opravdu světlo a teplo celého našeho života. Bůh, který stvořil hvězdy a moře, který nechává kvést květy a zrát obilí, tvoří hrozny a plody země, který nám dává den a sladký spánek noci, zdraví a denní chléb - může člověk dělat něco jiného, než jej milovat?
Daří-li se člověku dobře, nemá-li žádné zvláštní starosti a jeho normální, klidný život jej vede do šťastného manželství s milými dětmi, je pak něco mimořádného, když v neděli v kostele ujišťuje Boha: Mám Tě rád?
Oč větší lásku a oddanost musí prokázat ti, kterým se v životě nedaří, nebo mají nějaké trápení, ať fyzické či psychické. Jejich láska je podobná té, kterou měl již starozákonní Job: "Hospodin dal, Hospodin vzal; jméno Hospodinovo buď požehnáno. -To máme od Boha přijímat jenom dobro, kdežto věci zlé přijímat nebudeme?" (Jb 1,21
a 2,10).
Bůh je jako starostlivý pozemský otec - ten také bere dětem z rukou nebezpečné hračky (ať už je to ostrý nůž nebo zápalky), protože by jimi mohly ublížit sobě nebo jiným. A to přesto, že nerozumné děti to chápou jako křivdu, jako projev nelásky a nechtějí hračku dobrovolně vydat a vzdorují.
Podobně nám nebeský Otec bere to, co by nám nebo našim bližním mohlo škodit na cestě do jeho království. A nemusí to být jen majetek a hmotné výhody, ale mohou to být i naše tělesné a duševní schopnosti, které nás také mohou odvádět od cíle. A to, co nám bere, mohou být i nám drahé osoby: buď proto, abychom péči (někdy i přílišnou) jim věnovanou mohli věnovat jiným, potřebnějším, nebo naopak, aby nás jejich péče nerozmazlovala a neodváděla tak od správné cesty.

Hledáte Boha?

Dává se nalézt těm, kteří jej chtějí poznat, aby se mu mohli klanět, aby jej mohli milovat.
Skrývá se však těm, kteří jej hledají jen proto, aby uspokojil jejich smysly.
 

Postní doba

Půst je doba zastavení a zamyšlení se nad sebou. Je to pohled a cesta do vlastního nitra; tam, kde nás čeká Bůh, který chce s námi jednat. Proto se nesmíme nechat strhnout tempem života, ale musíme se umět zastavit a nechat v nás působit Boží lásku.
Postní doba je dobou modlitby. Modlit se máme proto, abychom projevovali Bohu úctu, abychom mu děkovali a prosili Ho o pomoc a požehnání, a také abychom podávali smír za své chyby. "Ptáš se, co má člověk dělat, aby celý den chválil Boha? Ať děláš cokoliv, dělej to dobře a s láskou a chválil jsi Boha."

(sv. Augustin)

Půst znamená něco opustit, nejprve sebe a své sobectví, osvobodit se od zbytečností, zjednodušit život, vzdát se tužeb po nadměrném komfortu, zábavě a požitku. Nepotřebovat ničeho je božské a potřebovat co nejméně je nejblíže božskému. Čím více zbytečností a věcí máš, tím hůř se ti žije, tím méně jsi svobodný, protože více majetku znamená i více starostí. Měj odvahu osvobodit se!
Doba postu je především dobou odříkání a oběti. Abychom trpícímu Kristu ukázali svou lásku, uložme si v postní době nějakou oběť: nemusí to být jen újma v jídle, ale zvláště taková oběť, kterou od nás žádá soužití s lidmi: buďme trpěliví, prokazujme pozornost, buďme ochotní a pomáhejme, kde můžeme a zvláště tam, kde se ostatní zdráhají. To vše nabídněme Kristu jako smírčí oběť za naše hříchy.
Tím se spoluúčastníme na dějinách spásy, protože Kristus ještě nedokončil svoji oběť, ale každodenně jde křížovou cestu života ve všech trpících, nemocných, hladových, bez domova, opuštěných...
Pane, toužím jen po Tobě, chci jen Tebe.
Když jsi se mnou, všechno mi připadá snadné.
Když jsi se mnou, všechno ve mě září.
Když jsi se mnou, všechnoje ve mě čisté. Když jsi se mnou, všechno zpívá a jásá.
Být s Tebou, Pane, to mi stačí.
Konečně někdo, kdo říká: blahoslavení chudí - a ne: kdo má peníze, ten je šťastný
Konečně někdo, kdo říká: milujte nepřátele - a ne: pryč s tím, kdo ohrožuje naši moc
Konečně někdo, kdo říká: první má být služebníkem všech - a ne: ukaž, kdo jsi
Konečně někdo, kdo říká: kdo ve mě věří, bude žít na věky - a ne: co je mrtvé, je mrtvé
Konečně někdo, kdo říká: blahoslavení jste, když vás pronásledují - a ne: přizpůsobujte se každé situaci


Habemus papam!
Benedictus Sextus Decimus
Svatého nám Otce Benedikta
Bože chraň a zachovej !
--------------
Věřit nepřestaň
Když na rozcestí stojíš a nevíš, kam se dát,
když neznáma se bojíš a vůdce měl bys rád,
tu v Ježíšovu mocnou svou polož dlaň
a věřit nepřestaň!

On cestou, jež tě čeká, již dávno kráčel sám.
Ví dobře, čeho leká se duše tvoje tam.
On půjde s tebou jistě, jen spolehni se naň
a věřit nepřestaň!

A večerní když stíny se plouží po horách
a dávné tvoje viny tvůj provázejí strach -
nic neboj se! On za ně své krve splatil daň.
Jen věřit nepřestaň!

Když vytčeného cíle, po kterém jsi tak práh,
ni utišení chvíle jsi v světě nedosáh,
nermuť se, na Srdce jeho svou horkou polož dlaň
a věřit nepřestaň!

Až k sklonku den se schýlí, přes vlny, jež se dmou,
On k slavnějšímu cíli tě dovede i tmou.
Ó veleb jméno Ježíš, ó koř se mu a klaň.
Jen věřit nepřestaň!

(Báseň je vytesaná do podstavce sochy Nejsvětějšího Srdce Ježíšova,
která stojí na hoře Corcovado v Rio de Janeiru v Brazílii.)


Proto se raduj a žij,
žij z každého krásného dne.
Člověku není dáno vzít si své věci s sebou.
Kdo jednou odešel, ten se už nevrátí.
(úryvek z Harfeníkovy písně, 2.tisíciletí př.Kr., starověký Egypt)

Miluj své rodiče, dokud žijí

Nezabývej se pouze jejich chybami.
Ty je také děláš.
Starej se o ně a nepřehlížej to,co je na nich dobrého.

Srdce všech rodičů hladoví po lásce svých dětí.
Využij té příležitosti teď.
Ozdobit jednou květinami hroby svých drahých je pozdě!
Lépe je zdobit květinami cestu jejich života, dokud žijí.
Dokud ti rodiče žijí, neujížděj daleko. (Japonské přísloví)

ŠKOLNÍ ROK
S prosbou k Duchu Svatému začínáme nový školní rok
Kéž je to rok plný jistoty a pokoje, lásky a lidskosti!
Kéž se naše děti dívají vstříc novému životu s radostí
a hledají v něm inspiraci pro spravedlnost, pokoj a dobro!
Přijď Tvůrce Duchu Svatý k nám, a nač slabost naše nestačí, rač doplnit svou milostí!

Pán Ježíš mluví k naší zbožnosti:
Když své přátele neposuzuješ a nepomlouváš,
je mi to milejší, než kdybys rozdal polovinu svého majetku.
Když svým nepřátelům odpouštíš a nemstíš se,
je mi to milejší, než kdybys šel na kající pouť.
Když lidi kolem sebe rozveselíš, potěšíš,
je mi to milejší, než kdybys jedl chléb a pil jen vodu.
Když jdeš pomoci člověku, který je nemocen,
je mi to milejší, než kdybys postavil kostel.

Být křesťanem znamená: neustále přijímat Boží lásku - a dávat ji dál!

Odkazy na www stránky Cezmín

Cezmín: http://cezmin.wz.cz
Vianoce: http://vianocesk.ic.cz
Cezmín: http://cezmin.czweb.org
Svadba: http://svadbask.unas.cz
Bylinky: http://bylinky.czweb.org
Mikinka:
http://mikinka.czweb.org
Cintorín: http://cemetery.zaridi.to
Bábiky: http://svetbabik.czweb.org
Čas Vianoc: http://vianocesk.wz.cz
Pani Príroda: http://eufrosyne.wz.cz
Jánska noc: http://cbjanskanoc.ic.cz
Veľká noc: http://velkanoc.czweb.org
Gloria Polo: http://gloriapolo.czweb.org
Veľkonočné sviatky: http://velkanoc.ic.cz
Michal Krpelan: http://michalkrpelan.wz.cz
Milujem pani P... : http://milujempanip.wz.cz
Aishwarya Ray z Indie: http://aishwarya.wz.cz
Horné Chlebany : http://hornechlebany.unas.cz
Múdra ako rádio: http://www.mudraakoradio.euweb.cz
CB Fan rádioklub Slovakia - CBRSK: http://cbrsk.euweb.cz
Svätojánska noc a iné: http://www.cbjanskanoc.webovastranka.sk
[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]

Design a webmaster: Anežka Vražbová H.Chlebany Slovensko Web.: http://cezmin.czweb.org

 

[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]

Designwebmaster:  Anežka Vražbová Horné Chlebany Slovensko Kontakt: cezmin@azet.sk  ;  Web: http://www.cezmin.land.ru