wz

[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]

 

24 setkání u Bohouše Rybná

 

 

 

Vážený Otče arcibiskupe
Horní Dobrouč 12.dubna 2010

 

 

Na Vaše zítřejší veliké 90leté životní jubileum zavzpomínali všichni, kteří jsou obráceni čelem k Bohu a k Vašemu dlouhodobému vedení diecéze - a to radioamatéři - Cíbíčkáři. Náš kolektiv, který pod názvem Ranní Sedmička, už patnáctý rok se snaží šířit slovo Boží amatérským způsobem,se včera opět sešel na Českomoravské Vysočině u Vašeho dobrého přítele Bohouše Černíka.
Pravidelným vysíláním, a v posledních 10 letech setkáváním u Vašeho dávného přítele z těžkých dob totality, Bohumila Černíka, se vytvořil kolektiv, který jako jediný vysílací kroužek začíná setkávání modlitbou. Ve včerejším setkání na Českomoravské Vysočině ,která za těch 15 roků proběhlo už 24 – jsme všichni se rozhodli na odeslání tohoto blahopřání.
U tohoto člověka „Bohouše“ vzešel návrh abychom se zařadili do řad gratulantů, a popřáli Vám další dary Ducha Svatého i potřebné síly tělesné pro další dny, které Vy neúnavně využíváte všestranně pro šíření pravdy, víry a lásky mezi lidmi. Bůh Vám žehnej a pomáhej nadále.
To by Vám chtěli popřát osobně - celý kolektiv včerejšího setkání Ranní Sedmičky, sešlost padesáti dvou radioamaterů cíbíčkářů a jejich sympatizantů, včetně Bohumila Černíka který byl jedním z hlavních zakladatelů Ranní Sedmičky .

Bohouš Černík

Chtěl bych dodat,že ti kteří by Vám rádi alespoň symbolicky podali ruku a popřáli osobně což oni udělali srdcem, jsou to amatéři z celé diecéze, ala i také z jiných míst. Jejich některé „volačky „ v etéru jsou:
Anička a Tonda Kaple z České Třebové, Sára ze Svitav, Láďa ze Sekyrky a babičky z Rovného a Strakovce, Lojzík z Javorky a Fanda z Bezděkova, Pepa z Morčan, dále Modelář z Pardubic a Jirka z Černíkovic, Jirka z Poličky a Kristal z Litomyšle a mnozí další věrní našemu vysílání.
Mezi těmi kteří do našeho společenství přinesli mnoho radostí a slušné zábavy byl Václav Faltus, který ještě včera v dopoledních hodinách ministroval při mši svaté v Letohradě-Orlici, a pak se vydal na dalekou cestu S Jardem Kubíčkem z Nekoře, nebo Petr Vázler varhaník který přicestoval do České Rybné z dalekých Nedvědic, nebo Paní Irena Schwarzová, nelitovala dalekou cestu až ze Žerotic, nebo Anička a Milan z Kolína. Kéž ať nás všechny Boží láska spojuje.
PS.
Příjmětě jako doplněk - jeden společný snímek (i když už někteří odejeli) pořízený na rychlo uvnitř jeho bytu - dnes Kaple „U Svatého Jana Nepomuckého „.Tento prostor byl po požáru v roce 2000 přestavěn brigádnickou prací převážně radioamatery,aby zde mohli probíhat setkávání a také slouženy bohoslužby,do té doby, dokud se v obci nepostaví kostel, či kaple .

Za všechny cíbíčkáře Jan Dobrouč.

Karel Otčenášek se narodil 13. dubna 1920 v Českém Meziříčí. V roce 1931 odešel do Prahy, kde studoval na arcibiskupském gymnáziu v Bubenči. V roce 1939 začal studium bohosloví v Hradci Králové, před vypuknutím druhé světové války odešel na popud biskupa Mořice Píchy do Říma, kde absolvoval Lateránskou univerzitu a dosáhl licenciátu teologie (ThLic.). V Římě byl 17. března 1945 vysvěcen na kněze.
Po návratu domů působil Karel Otčenášek jako kaplan v Týnci nad Labem a v Horní Rovni u Pardubic a jako administrátor v Žamberku. V letech 1949 a 1950 zastával funkci vicerektora diecézního semináře v Hradci Králové a po jeho zrušení v roce 1950 byl též po krátkou dobu duchovním správcem ve Vrchlabí.
Od 15. listopadu 1949 byl vicerektorem kněžského semináře v Hradci Králové. Dne 30. dubna 1950 byl v kapli sv. Karla Boromejského v Hradci Králové vysvěcen bez tehdy nutného státního souhlasu na biskupa a vzápětí nato uvězněn. V letech 1951 - 1962 byl komunistickým režimem ČSSR vězněn pro vlastizradu (Pardubice, Hradec Králové, Mírov, Leopoldov, Kartouzy…). Po propuštění nejdříve pracoval v různých manuálních zaměstnáních (od roku 1962 do roku 1965 byl dělníkem v mlékárně v Opočně), a tajně působil jako kněz, posléze začal působit jako kněz oficiálně (1965 - 1968 duchovní správa v Trmicích, 1968 - 1973 duchovní správa v Hradci Králové - Plotiště nad Labem, 1973 - 1990 opět Trmice). V červenci 1968 byl soudně rehabilitován a rozsudek z padesátých let zrušen jako nezákonný.
Teprve po roce 1989 se mohl ujmout biskupského úřadu, pro nějž byl určen již před 40 lety. Dne 27. ledna 1990 byl oficíálně uveden do úřadu 23. sídelního biskupa královehradecké diecéze a sídelním biskupem byl do 26. září 1998, kdy byl vystřídán biskupem Dominikem Dukou OP. V rámci Československé biskupské konference se stal předsedou pro duchovenstvo a předsedou komise Justicia et Pax České biskupské konference. Pro jeho zásluhy mu byl papežem Janem Pavlem II., jehož byl osobním přítelem, v roce 1998 udělen osobní titul arcibiskupa.

V roce 1995 obdržel Řád TGM I. třídy. Věnuje se odškodnění politických vězňů a sepsání jejich životů. Je patronem IKUE (Internacia Katolika Unio Esperantista).

Nedéžda Kavalírová

 

Moje webové stránky

Cezmín: http://cezmin.wz.cz
Svet Bábik:
http://svetbabik.czweb.org
Milujem pani P... :
http://milujempanip.wz.cz
Horné Chlebany :
http://hornechlebany.unas.cz  
Múdra ako rádio:
http://www.mudraakoradio.euweb.cz
CB Fan rádioklub Slovakia - CBRSK:
http://cbrsk.euweb.cz
CB rádioamatérske hobby:
http://agnesa.sweb.cz 
Vianoce: http://vianocechristmes.czweb.org 
Michal Krpelan: http://michalkrpelan.wz.cz
Aishwarya Ray:
http://aishwarya.wz.cz 
Gloria Polo:
http://gloriapolo.czweb.org 
Jánska noc:
http://cbjanskanoc.ic.cz
Cemetery:
http://cemetery.zaridi.to 
Mikinka:
http://mikinka.czweb.org 
Bylinky:
http://bylinky.czweb.org 
Cezmín:
http://cezmin.czweb.org 
Svadba:
http://svadbask.unas.cz 
Veľká noc:
http://velkanoc.czweb.org
Vianoce:
http://vianocesk.wz.cz 
Príroda:
http://eufrosyne.wz.cz
Vianoce:
http://vianocesk.szm.com 


 

[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]


Cezmín 2010